Dom 26.10.2018 i Finansiel Stabilitets erstatningssag mod ledelse og ekstern revision i Eik Bank Danmark A/S

2 direktører og 2 bestyrelsesmedlemmer skal betale en erstatning for uansvarlig långivning i 2009 til Schaumann Properties, mens 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem samt den eksterne revision blev frifundet.

Østre Landsret dømte i vedlagte dom 2 direktører  og 2 bestyrelsesmedlemmer til at betale en erstatning på  ialt 28.600.000 kr. for uansvarlig långivning i 2009 til Schaumann Properties.

1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem samt den eksterne revision blev derimod frifundet.

Påstanden i stævning lød på 250.000.000 kr.over for ledelsen og et tilsvarende beløb overfor revisionen.

Finansiel Stabilitet (FS) tabte derfor erstatningssagen for et betydeligt beløb og blev derfor pålagt at betale ca. 40.000.000 kr i sagsomkostninger til de sagsøgte.

Sagen angik Eik Banks drift fra 2005,  og indtil  FS overtog Banken den 30.9.2018.

Som det fremgår af vedlagte dom, fandt Landsretten, at ledelsen på nogle konkrete udlånsengagementer havde handlet ansvarspådragende.

Derimod fandt Landsretten ikke – i lighed med fx Roskilde Bank, Amagerbanken samt Capinordic dommene- at ledelsen kunne gøres ansvarlig generelt for hævdet uforsvarlig bankdrift i nævnte periode.

Capinordic dom, Roskilde Bank dom samt Amagerbank dommen er alle anket til Højesteret, som fra 19.11. 2018 skal behandle Capinordic sagen over 5 retsdage.

Læs Roskilde Bank dom af 7.11.2017- frifindelse anket til Højesteret af Finansiel Stabilitet HER.

Når Højesteret afsiger dom, vil der kunne udledes vigtige retningslinjer for, hvorledes sager om ledelses- og revisoransvar i fremtiden skal gribes an optimalt.

Selvom hver enkelt retssag er konkret, er principperne for fastlæggelse af nævnte erstatningsansvar  generelle og kan tilpasses den enkelte sags konkrete forhold.

The business judgment rule spiller stadig en vigtig rolle i retspraksis, således at domstolene ikke ukritisk kan overrule de beslutninger, som en bankledelse traf under bankens drift som going concern – medmindre grundlaget for ledelsens beslutninger er for tyndt, utilstrækkeligt eller værre hviler på sand.

Læs domsresuméet i erstatningssag mod ledelse og revisonen i Eik Bank Danmark A/S HER

Vil du vide mere om din retstilling som direktør, bestyrelsesmedlem eller ekstern revisor i selskaber, fonde  og foreninger, herunder om forebyggelse af ansvar, kan du med fordel kontakte den erfarne procesadvokat (H) Steen Petersen på 21721782 og stp@ret-raad.dk.

Vi skræddersyr også kurser til alle typer virksomheder om ledelsens og revisor erstatnings og strafansvar og om forebyggelse.

Se mere om vores kursus “Erstatningsansvaret 2018 for selskabers ledelse, ejere og revisorer – et øjebliksbillede” HER. Og læs mere om bestyrelsens rolle, pligter og ansvar HER

Se Steens profil HER og hans artikler HER

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.