Der er grænser for pressens ytringsfrihed

Det fastslår dom i injuriesag mod Politiken den 21. juni 2016. Byretsdommen bekræfter -atter- at mediernes ytringsfrihed ikke er ubegrænset, uanset emnet i offentliggjorte artikler må antages at have en samfundsmæssig interesse.

Menneskeretskonventionens (EMRK) artikel 10 er central her og beskytter i en vis udstrækning mediernes vigtige rolle som “offentlighedens vagthunde”.

Straffelovens injuriebestemmelser skal altid fortolkes i lyset af dynamisk konventionspraksis fra Strasbourg – Domstolen, der også fortolker forelagte sager i nutidens lys.

EMRK med tillægsprotokoller og dynamisk konventionspraksis blev en vigtig bestanddel af dansk ret den 1/7/1992.

Men det betyder ikke, at denne vigtige internationale retskilde altid går forud for gældende dansk ret: I den konkrete straffesag -straffelovens injuriebestemmelser.

I den konkrete dom hvilede avisens og dermed redaktørens udsagn på et alt for spinkelt og ikke veldokumenteret grundlag.

Det faktuelle bevis for rigtigheden af indholdet  af avisens offentliggjorte oplysninger forelå således ikke (se resume af dom her (http://www.domstol.dk/KobenhavnsByret/nyheder/domsresumeer/Pages/DomiinjuriesagmodPolitiken.aspx)).

Kan en sigtelses sandhed ikke bevises, indtræder strafansvar derfor normalt.

Det kostede ansvarshavende redaktør 10 dagbøder af 1.000 kr., 100.000 kr i torterstatning samt betaling af retssagens sagsomkostninger med 82.500 kr.

Den krænkede person havde krævet fængselsstraf og torterstatning med 300.000 kr.

Dommen må anses for korrekt og i nøje overensstemmelse med lignende afgjorte sager i Danmark og ved Menneskeretsdomstolen i Strasbourg.

Skrevet af proces- og strafferetsadvokat (H) Steen Petersen, hvis profil ses HER og hans artikler HER

Steen kontakter du på 21 72 17 82 og stp@ret-raad.dk

Se Steens profil HER og hans artikler HER


 

 

 

 

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.