Den naboretlige tålegrænse om generende genskin fra naboens glaserede kurvede tegltag

Højesteret stadfæstede den 16. januar 2018 en landsretsdom, hvorefter en nabo blev dømt til inden 3 måneder at fjerne et voldsomt generende genskin fra hans kurvede glaserede tegltag.

Genskæret fra naboens, A, tag fra marts til oktober havde en ejendomsmægler vurderet forringede handelsværdien af naboens, B, hus med 150.000 kr. 

En skønserklæring dokumenterede tillige, at nabo B ikke kunne sidde i sin have og på sin terrasse ud mod As hus, uden at være voldsomt generet af genskinnet fra As tag. 

Selvom B havde ventet cirka 7 år på, at biofilm evt. ville fjerne det generende genskin, havde B ikke mistet sin ret til at stævne A inden 10 års forældelsesfristen udløb.

Højesteret anførte om tålegrænsen, at der skal anlægges en:

“Konkret rimelighedsvurdering af ulempens karakter, væsentlighed og påregnelighed sammenholdt med ejendommens karakter, beliggenhed og områdets karakter.” 

Selvom der ikke var fastsat offentligretlige regler for glaserede tage, er det ikke ensbetydende med, at sådanne tage er tilladte. 

Højesterets dom kan få betydning i lignende nabosager med reflekterende byggematerialer som fx tegl, glas og solceller. 

Se om dommen og de tidligere domme i byret og Landsret, der var nået til samme resultat via dette link

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.