De nye regler om lægeerklæringer

Fra 1. januar 2010 er der kommet nye regler om lægeerklæringer.Der findes nu 4 typer af erklæringer:

Lægeerklæring erstattes af mulighedserklæring og friattest.

Mulighedserklæring

Formålet er at fastholde den ansatte og sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdet. Hjemlen findes i sygedagpengelovens § 36a. Tilbagevenden kan eventuelt ske på særlige vilkår i en periode, og erklæringen kan udfærdiges selvom det ikke er i forbindelse med en umiddelbar fraværs periode.

Den kan anvendes, når den ansatte har:

  • Længerevarende sygefravær f.eks. ved symptomer fra bevægeapparatet, stress etc.
  • Sygefravær i forbindelse med alvorlig sygdom
  • Sygefravær under graviditet
  • Hyppigt kortvarigt fravær, eventuelt omkring weekender eller med vekslende eller uklare begrundelser
  • Fortsat nedsat arbejdsfunktionsevne efter udløbet af den periode, der er angivet i tidligere udfærdiget mulighedserklæring i samme fraværsperiode.

Erklæringen udfærdiges i første omgang af den ansatte og arbejdsgiveren i fællesskab, på en særlig blanket. Efterfølgende skal den ansattes egen læge afgive en udtalelse ved at udfylde side 2 i blanketten.

Friattest

Formålet er at udgøre dokumentation for fravær som følge af sygdom, og attesten kan derfor kun udfærdiges i forbindelse med sygdom. Hjemlen er funktionærloven og domspraksis. Attesten forudsætter at den ansatte har konsulteret sin læge.

Friattest kan således anvendes eksempelvis i følgende tilfælde:
Hvis den sygemeldt ikke ser sig i stand til at medvirke ved en sygesamtale med arbejdsgiveren

  • I tilfælde, hvor den ansatte har meldt sig syg i opsigelsesperioden
  • I tilfælde, hvor den ansatte har meldt sig syg i sin ferie 
  • I tilfælde, hvor arbejdsgiver ønsker at afskedige begrundet i den ansattes sygdom

Arbejdsgiveren bør skriftligt anmode om en friattest, og den ansatte har muligvis kun pligt til at få udfærdiget en attest efter skriftlig anmodning.

Varighedsattest

Anvendes som hidtil til at anslå hvor længe en sygeperiode vil vare, og muligheden for at bede om en sådan attest, er hjemlet i funktionærloven. Arbejdsgiveren har ret til at få udleveret en varigheds attest når den ansatte har været syg i 14 dage eller mere.

Igen må det forventes at en attest kun vil blive udfærdiget hvis der foreligger en skriftlig anmodning fra arbejdsgiverens side.

Lægeattest vedrørende tjenestemænd

Formålet med denne er, at få belyst om tjenestemanden kommer tilbage til sin oprindelige arbejdsfunktion.

Ansættelsesmyndigheden er i tilfælde af at en tjenestemand er længerevarende syg berettiget til ar få en redegørelse for helbredsforholdene med en vurdering af tjenestemandens muligheder for at genoptage arbejdet. Der er tale om tilfælde, hvor længerevarende sygefravær kan føre til pensionering, afskedigelse, forflyttelse til andet arbejdsområde eller lignende.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.