Dansk indfødsret frakendt som følge af grov svig

Ni højesteretsdommere fandt tiltaltes grove svig ved ansøgning om dansk statsborgerskab så alvorlig, at hans indfødsret blev frakendt. Det stred ikke imod proportionalitetsprincippet.

Højesteret fremhæver også, at det ikke var i strid med forbuddet i Menneskerettighedskonventionens artikel 7, at frakendelsen skete med tilbagevirkende kraft. Frakendelse af indfødsret er ikke en “straf” i konventionens forstand. 

Det var heller ikke i strid med Statsborgerkonventionen, 1997.

Frakendelsen kan sammenlignes med annullation af en begunstigende forvaltningsakt, der er opnået ved svig.

Frakendelsen betyder ikke, at den dømte automatisk skal forlade Danmark.

Han kan søge om generhvervelse af det oprindelige statsborgerskab eller opholdstilladelse som flygtning fra Syrien efter udlændingelovens p. 7, og han kan søge om familiesammenføring med sin ægtefælle. Parret har tre børn.

Men groft svigtagtigt forhold ved ansøgning om dansk statsborgerskab før til frakendelse som beskrevet i dommens begrundelse.

Se Højesteretsdommen her.

Skrevet af den slagkraftige proces- og strafferetsadvokat Steen Petersen. Se hans profil HER og læs flere af hans artikler HER.

Kontakt Steen på tlf. 21 72 17 82 eller på e-mail stp@ret-raad.dk.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.