Coronakrisen: Arbejdsfordeling gøres mere fleksibel

I en tid, hvor coronakrisen præger det danske arbejdsmarked, og mange virksomheder ser sig nødsaget til at afskedige medarbejdere, kan arbejdsfordelingsordningen måske være en alternativ løsning for at undgå afskedigelser. Ordningen er gjort mere fleksibel, og den gør det muligt midlertidigt at nedsætte den overenskomstmæssige arbejdstid. I den periode kan medarbejderne få supplerende dagpenge.

Artiklen er senest opdateret 23. marts 2020 kl. 12.30

For opdaterede regler henviser vi til vores nye brochure fra september 2020: COVID-19 og arbejdsfordelingsordningen

Følgerne af coronakrisen på det danske arbejdsmarked er ikke til at tage fejl af. Mange virksomheder må lukke helt eller delvist. Nogle virksomheder er tvangslukket, andre har mistet så stor en omsætning, at de lukker hele virksomheden eller dele af den for en periode. Nogle virksomheder bliver tvunget til helt at dreje nøglen om. I alle tilfælde betyder det en voldsom mangel på arbejde og dermed behov for afskedigelser. 

For at undgå masseafskedigelser har regeringen med et enigt folketing i ryggen lanceret en række hjælpepakker. Lønkompensationsordningen, hvor medarbejderne sendes hjem med fuld løn, er den mest centrale hjælpepakke. Imidlertid er det langt fra alle virksomheder, som har råd til at benytte lønkompensationsordningen – eller hvor det giver mening i forhold til driften. Det vil f.eks. være virksomheder, hvor der fortsat er arbejde at udføre, men hvor arbejdsmængden falder betydeligt og, hvor der er tale om specialistarbejde, som den ene medarbejder ikke umiddelbart kan overtage for den anden. 

Arbejdsfordelingsordningen gør det muligt for virksomhederne midlertidigt at nedsætte medarbejdernes arbejdstid i en periode, hvor der er arbejdsmangel.

Her kan det være relevant at benytte arbejdsfordelingsordningen. Reglerne er blevet gjort mere smidige, så tilpasninger til produktionen kan ske hurtigere.

Arbejdsfordelingsordningen gør det muligt for virksomhederne midlertidigt at nedsætte medarbejdernes arbejdstid i en periode (som udgangspunkt max 13 uger), hvor der er arbejdsmangel. Medarbejderne er da ikke fuldt beskæftigede, men arbejder nogle dage og får løn fra virksomheden for disse dage, mens de går ledige de andre dage. 

Medarbejdere, som er medlem af en A-kasse, får supplerende dagpenge for de dage, de er ledige. Læs nedenfor, hvad henholdsvis arbejdsgiverne og medarbejderne skal gøre.

Er virksomheden omfattet af en overenskomst?

Nogle overenskomster giver ret til at indføre arbejdsfordeling uden videre. I så fald aftaler arbejdsgiveren det med den lokale fagforening eller med tillidsrepræsentanten. Undersøg med den relevante arbejdsgiverorganisation, hvad der gælder.

Er virksomheden ikke omfattet af en overenskomst?

Har virksomheden ikke indgået en overenskomst, kan arbejdsgiveren i stedet selv lave en frivillig, ”kollektiv aftale” med samtlige medarbejdere i virksomheden eller i den virksomhedsafdeling eller produktionsenhed, som arbejdsfordelingen skal omfatte. Der skal dog være mindst to ansatte. Alle skal være enige, og vilkårene skal være ens for dem, der tiltræder aftalen.

Hvad skal virksomheden gøre?

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret, men ikke godkendes af jobcentret, så den kan sættes i gang lige efter anmeldelsen. Find anmeldelsesblanketten på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside: https://star.dk/til-virksomheder/arbejdsfordeling-som-alternativ-til-afskedigelse/anmeldelse-eller-godkendelse/

Som en del af regeringens hjælpepakke, er det muligt at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus er afsluttet. Det indebærer, at ordningen bliver mere smidig, så tilpasninger til produktionen kan ske hurtigere.

Hvordan kan arbejdstiden nedsættes?

Der er flere valgmuligheder – de er udtømmende nævnt her:

  • At arbejdstiden er nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge.
  • Arbejdstiden skal veksle mellem 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uge med fuld ledighed.
  • Arbejdstiden skal veksle mellem 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed.
  • Arbejdstiden skal veksle mellem 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

Der kan ikke anvendes en anden fordeling, end hvad der følger af ovenstående. Men som en del af regeringens hjælpepakke, er det nu muligt for virksomhederne at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Det indebærer, at ordningen bliver mere smidig, så tilpasninger til produktionen kan ske hurtigere.

Forskellige afdelinger eller produktionsenheder i virksomheden kan godt aftale forskellige arbejdsfordelinger i forskellige perioder.

Hvad skal medarbejderen gøre?

Dagpengeretten kræver, at medarbejderen står til rådighed og er aktivt jobsøgende på de dage/uger, hvor medarbejderen får supplerende dagpenge. Medarbejderen skal derfor melde sig ledig på første ledighedsdag på www.jobnet.dk.

Medarbejderen kan højst få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger.

Normalt får ansatte 2 g-dage (godtgørelsesdage) ved etablering af arbejdsfordeling. Imidlertid anses den nuværende corona-pandemi som force majeure, hvorfor der ikke skal betales g-dage.

Hvor længe kan det køre?

En anmeldt arbejdsfordeling kan have en varighed af højst 13 uger. Hvis arbejdsfordelingen inden for de seneste 12 måneder har varet ud over 13 uger, skal yderligere arbejdsfordeling godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Læs mere på Det Regionale Arbejdsmarkedsråds hjemmeside: https://rar-bm.dk/

Overvejer I at søge om kompensation? 

Al information og ansøgning foregår via den fællesoffentlige platform, virksomhedsguiden.dk.

Virksomheden skal ansøge om kompensation her: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/soeg/?ydelsetype=all&page=1&q=corona (bemærk, direkte link til ansøgning).

Ret&Råd er klar til at rådgive

Ret&Råds erhvervsadvokater sidder klar til at hjælpe virksomhederne i denne svære situation. Vi kan hjælpe med at regne på, om det kan betale sig at gøre brug af den midlertidige lønkompensation. Vi kan også hjælpe med andre spørgsmål vedrørende håndteringen af de ansatte, betalingsaftaler, udfordringer med eksisterende kontrakter, spørgsmål i forbindelse med manglende leverancer, aftaler med banken osv. 

Ring eller skriv til din lokale erhvervsadvokat for et godt råd og en uforpligtende vurdering af din sag. 

Denne artikel er skrevet af advokat Nicholas Ørum Keller ved Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve. Nicholas kan kontaktes på tlf. +45 46 30 46 82 eller mail nik@ret-raad.dk.

Download vores brochure om Arbejdsfordelingsordningen her.

Læs alle vores artikler om juridiske aspekter ved coronakrisen her.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.