Tysk monopol på sportsvæddemål i modstrid med EU-ret

En tyrkisk statsborger bosat i Tyskland blev anklaget for ulovligt at have formidlet sportsvæddemål, men EU-domstolen fastlog bl.a. at de tyske myndigheders tildelingsprocedurer er fiktiv, og der dermed ikke var hold i anklagen.

Monopolets begrundelse for anklagen var at begrænse spillelidenskab og bekæmpe spilleafhængighed.

Uden statslig tilladelse kunne personer, der foranstaltede eller formidlede hasardspil, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

En tyrkisk statsborger Sebat Ince, bosat i Tyskland, blev anklaget for at have formidlet sportsvæddemål i 2 situationer, hvor hun uden offentlig tilladelse havde installeret en spilleautomat i en sportsbar, som hun drev i Bayern.

Sebat havde indsamlet indsatser i disse væddemål på vegne af en privat aktør med hjemsted i Østrig, som havde offentlig licens til at formidle de anførte væddemål i den nævnte medlemsstat.

EU Domstolen fastslog:

  • at private aktører aldrig ville kunne opnå den offentlige licens til at foranstalte og formidle sportsvæddemål i Tyskland
  • at ud af 70 ansøgninger var kun offentlige instanser kommet i betragtning
  • at tildelingsproceduren dermed bliver fiktiv
  • at dette stred mod princippet om fri udveksling af tjenesteydelser, og mod retssikkerhedsprincipper i EU retten
  • at muligheder eller proceduren for at opnå tilladelse ikke havde været offentliggjort for private aktører
  • at den manglende offentliggørelse udelukkede private aktører, selvom de som Sebat havde licens i anden medlemsstat til at foranstalte eller formidle sportsvæddemål
  • at monopoliseringen pga. EU Rettens direkte forrang i national ret derfor ikke kunne håndhæves af tyske myndigheder i form af straffesager om oplæg af bøder eller fængsel i indtil 2 år.

Det skal blive interessant at se, om Danske Spils tilbageværende monopoler kan opretholdes fuldt ud i fremtiden (se mere om Danske spils monopol her)  

Reglerne om fri udveksling af EU tjenesteydelser og forbud mod forskelsbehandling af private og offentlige spilleaktører samt den anførte EU dom vil måske rokke ved retstillingen i Danmark på et tidspunkt.

Skrevet af erhvervs- og procesadvokat (H) Steen Petersen. 

Har du spørgsmål så kontakt Steen på tlf. 21 72 17 82 eller mail: stp@ret-raad.dk

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.