Spin: Centralt vidne sigtet i Skattekommissionssagen- forbud mod ulovlig selvinkrimering og udsigt til en retfærdig rettergang?

Den tidligere spindoktor er nu sigtet på et tidspunkt, hvor han som ikke sigtet har forklaret sig for undersøgelseskommissionen i skattelækagesagen, og senere skal afgive forklaring igen om relaterede forhold.

Selvom lov om undersøgelseskommissioner indeholder regler, der undtager et vidne fra vidnepligten, hvis vidnet fx vil udsætte sig eller sine nærmeste for evt. straf, står den tidligere spindoktor nu i et vanskeligt retligt dilemma.

Som sigtet har han ikke pligt til at udtale sig eller tale sandt eller udtale sig om forhold, der kan risikere at belaste ham (inkriminere ham).

Som vidne skal han tale sandt og kan evt. straffes for falsk forklaring i retten.

I undersøgelseskommissionen kan en sigtets beskyttede ret til at tie således komme ham til skade – processuelt, retligt og troværdigheddsmæssigt – i den civilretlige undersøgelse, hvor en undersøgelseskommission skal afgøre, om der måske også er grundlag for at rejse sager mod de involverede parter og vidner.

Hvorfor han ikke blev sigtet, inden han 1.gang skulle vidne i undersøgelseskommissionen, kan undre meget – især hvis den reelle grund til sigtelsen alene er at afbryde forældelse for evt. strafbare forhold, som måske først evt. kan klarlægges, når kommissionsrapporten foreligger i måske 2014.

Læg dertil, at spindoktoren ifølge medierne ikke fik mulighed for at gennemlæse og evt. præcisere/supplere/korrigere sin forklaring til politiet i 2011.

Ud fra referaterne i medierne må det henstå som usikkert, om det sigtede vidne også har udsigt til at få en retfærdig rettergang – konkret og generelt.

Bl.a. Menneskeretsdomstolens (EMD) domme viser mange eksempler på krænkelser i lignende situationer.

Det er – heldigvis – sjældent, at et vidne kommer i et tilsvarende retligt dilemma, men når situationen undtagelsesvis opstår som i den konkrete kommissionssag, skal alle retssikkerhedsgarantier iagttages til punkt eller prikke af alle aktører i processen.

Et ikke sigtet vidne står friere og langt bedre i en sag som den foreliggende end det sigtede vidne, der først sigtes EFTER afgivelse af sin forklaring nr. 1 for undersøgelseskommission- med politiet som tilhørere i kommissionen.

Se advokat (H) Steen Petersens profil HER eller kontakt ham på 21 72 17 82 eller stp@ret-raad.dk.


 

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.