Pensionsopsparing i ferieboligen

Mange mennesker placerer deres pensionsopsparing i aktier og obligationer – for eksempel gennem forskellige investeringsforeninger.

Over de seneste år har det været en smule problematisk.  Afkastet på obligationer har knap nok fulgt med inflationen og aktiemarkedet har taget nogle gevaldige rutsjeture.

Mange glemmer, at der faktisk også er en anden mulighed, nemlig opsparing i ferieboliger. Det er en opsparingsform, som man også kan få glæde af undervejs i opsparingsperioden.

Unoterede aktier

I 2005 fik vi en ændring i lovgivningen, som muliggør opsparing i såkaldte unoterede aktier – altså aktier i selskaber, som ikke er børsnoterede. Det har åbnet mulighed for at man under visse betingelser kan stifte et anparts – eller aktieselskab og anvende sine pensionsmidler i selskabet til eksempelvis at investere i en feriebolig – i Danmark eller i udlandet.

Mange har en drøm om at købe en feriebolig under Sydens sol og sommer, men viger tilbage herfor, da man ikke synes, at man ”får nok for pengene” set i forhold til den tid, som man kan tilbringe i boligen. Nogle går så sammen med familie eller venner og køber i fællesskab en feriebolig for frie midler.

I stedet kan man altså forene det behagelige med det nyttige og i stedet anvende ratepensions – eller kapitalpensionsmidler til formålet.

Betingelser fra skat

Skattevæsenet accepterer sådanne investeringer,  men visse betingelser skal være opfyldte. Eksempelvis må man ikke være hovedaktionær i et sådant selskab og det betyder rent praktisk, at man skal være mindst 5 aktionærer, der så ejer 20% af selskabet.  Investeringen skal også minimum andrage kr. 100.000 i hvert enkelt selskab og der er omvendt grænser for, hvor stor en del af sin pension, man kan anvende til formålet.

Udover at man på den måde kan anvende ubeskattede midler til at erhverve sig en feriebolig, rummer konstruktionen også den fordel, at der – fordi man er aktionær i et selskab – er ordnede forhold i forbindelse med driften af ejendommen, ved senere salg af aktierne og ved eventuel uenighed mellem aktionærerne.

Ved alle former for pensionsopsparing er det naturligvis vigtigt, at det aktiv, som man investerer i, kan give et fornuftigt afkast set over en årrække.

Boligmarkedet er som bekendt presset i bund – ikke alene i Danmark,  men også i Sydeuropa.

I Spanien er ejendomspriserne over de seneste år i gennemsnit faldet 20-40% og det betyder, at man i dag kan købe ejendomme på for eksempel Solkysten til priser, som man ikke for bare 5 år siden drømte om. Hvis man så oven i købet anskaffer sig en sådan ejendom gennem et selskab ved hjælp af pensionsmidler, ja så er drømmen måske i virkeligheden meget tæt på at kunne gå i opfyldelse.

Et anpartsselskab kan i dag stiftes med en indskudskapital på kr. 80.000,-, der jo så vil være en del af købesummen for ejendommen og selvom der i forbindelse med stiftelsen selvfølgelig skal udarbejdes de fornødne dokumenter i form af ejeraftale, vedtægter m.v. vil løsningen være økonomisk overkommelig for de fleste.

Da priserne på fast ejendom må antages at være helt i bund, burde der også ligge et potentiale for et godt afkast i fremtiden i form af stigende ejendomsværdier. Under alle omstændigheder er der tale om en pensionsopsparing, som man kan få glæde af, også inden man går på pension.

Vi har stor erfaring med etablering af sådanne ”ejendomsselskaber” og bistår gerne med rådgivning og oprettelse heraf.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.