Ophævelse af lejemål efter almenlejelovens paragraf 90, stk. 1, nr 12 var uberettiget

Ophævelse af lejemål med henvisning til kriminalitet begået af lejerens søn var uberettiget

Når et medlem af lejers hustand – konkret lejers søn – straffes for alvorlig kriminalitet(vold med knive), vil lejemålet  kunne ophæves efter almenlejelovens paragraf 90, stk.1, nr. 12.

Der skal dog anlægges en proportionalitetsvurderig af art og omfang af den begåede kriminalitet, lejemålets varighed, evt. tidligere klager fra andre lejere og fra boligforeningen og andre relevante faktorer.

Se hertil UfR 2013.3112 H og UfR 2018.2625 H.

Højesterets fandt – i lighed med Boligretten – at lejemålet ikke kunne ophæves, fordi den 18 årige søns  ganske vist grove kriminalitet var en enkeltstående og spontan episode af begrænset karakter. Desuden var hans medvirken til den udøvede vold af begrænset art.

Moderen havde boet i lejemålet i 15 år med mand og søn uden andre klager fra boligforeningen og dens beboere.

Uanset en dom til sønnen for grov vold på 4 måneders ubetinget fængsel og en betinget udvisning, stod boligforeningens ophævelse af familiens 15 årige lejemål ikke i et rimeligt forhold til den beskrevne misligholdelse.

I sagen havde lejers advokat også procederet på krænkelse af den siden 1.7.1992 inkorporerede europæiske Menneskeretskonventionens artikel 8 om væsentlige og intensive indgreb i lejers privat- og familieliv, hvis ophævelsen fik lov at stå ved magt.

Se dommen HER.

Vil du vide mere om strafferet i konflikt med almenlejelovens regler, kontakter du blot advokat (H) Steen Petersen på 21721782. Se Steens profil HER og hans øvrige artikler HER.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.