Øget offentlig kontrol ved udstationering af lønmodtagere

3. juni 2016 blev EU’s håndhævelsesdirektiv om øget sikring af udstationerede lønmodtageres rettigheder vedtaget som lov i Danmark. Håndhævelsesdirektivet og loven indeholder ikke nye rettigheder for udstationerede lønmodtagere.

Formålet med direktivet og den nye lov er at sikre en bedre håndhævelse af de rettigheder, som lønmodtagerne allerede har ifølge udstationeringsloven, herunder ved at ændre udstationeringslovens værnetingsbestemmelse og indsætte en bestemmelse om beskyttelse mod ugunstig behandling i udstationeringsloven.

Det medfører direktivet

Håndhævelsesdirektivets muligheder for at indhente oplysninger om udenlandske tjenesteyderes aktiviteter i hjemlandet udvides.

Arbejdstilsynets kompetence udvides til at kunne fastslå på baggrund af oplysninger om tjenesteyderens aktiviteter i etableringslandet, om der er tale om en reel udstationeringssituation.

Faglige organisationer, der har indledt en fagretlig sag om en kollektiv overenskomst kan anmode Arbejdstilsynet om at indhente oplysninger om tjenesteyderens aktiviteter i etableringslandet.

Desuden præciseres udstationeringsbegrebet, og RUT (Registret for Udenlandske Tjenesteydere) udvides med et nyt modul, med henblik på at udenlandske tjenesteydere, der ikke er omfattet af udstationeringsreglerne, kan anmelde sig til RUT.

Oplysningskravene til RUT udvides desuden med krav om oplysning om udstationerede lønmodtageres socialsikringsforhold i hjemlandet og med oplysning om hvervgiver i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen.

Denne artikel er skrevet af advokaterne Nicholas Ørum Keller og Wivi H. Larsen, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve, der kan kontaktes for uddybende oplysninger på email nik@ret-raad.dk og whl@ret-raad.dk.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.