Metrobyggeriers nabostøj og andre miljøgener

Hvordan står ejere, andelshavere, lejere juridisk og økonomisk –  nu og i fremtiden?

Advokat (H) Steen Petersen (mobil: 21721782 og mail: stp@ret-raad.dk) tilbyder berørte beboere og deres foreninger et uforpligtende møde med henblik på at aftale rammerne for et fremtidigt samarbejde og rådgivning.

Der er mange krydsende interesser på spil i disse komplekse og miljøbelastende sager.

Det er vigtigt for de berørte naboer og beboere ved byggerierne at kende deres retsstilling – konkret og præcist.

Det gælder både, hvis der skal exproprieres forlods, og passende erstatning fastsættes, og ved klagesager til fx Natur- og Miljøklagenævn.

De fleste beboere vil have retshjælpsforsikring i deres familieforsikringer, hvor der kan søges om retshjælp til anlæg af retssager, når administrative klagepricedurer er udtømt.

Der kan maximalt gives 5 x 125.000 kr. i retshjælp, uanset måske 500 beboere er berørt af byggeriet.

Selvrisiko udgør 10 % af de endelige sagsomkostninger, dog altid mindst 2.500 kr. pr.hoved.

I fase 1, hvor retssag endnu ikke er på tale, skal hver beboer betale for løbende juridisk bistand. Det aftales konkret og fair med alle.

Vælger alle beboere een fælles advokat, bliver det dels billigere for alle, dels har det den strategiske fordel, at modparten ikke kan spille fx 100 beboere med hver deres advokat ud mod hinanden.

Advokat (H) Steen Petersen har over 20 års erfaring med sager mod bl.a. offentlige myndigheder og er en erfaren, slagkraftig, procedør og forhandler.

Se Steens profil her og se hans artikler her.

 

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.