Menneskerettigheder i familieretten – en (delvis) ukendt by i Rusland?

EMRK, art. 8 og Børnekonventionens art. 3 og art. 12 spiller oftest sammen med familieretten.

Men menneskerettighederne overses ofte inden for familieretten:

Lovgivningsmæssigt, ved domstolene, af statsforvaltningerne og undertiden af advokater.

I samværssituationer, sager om fordeling af forældremyndighed, høring af børnene og af vidner udover forældrene, ægteskabs- og faderskabssager, tvangsfjernelser, arveretten, opstår ofte væsentlige menneskeretlige aspekter at vital betydning for den endelige afgørelses resultat.

Afskaffelsen 1.10.2012 af ret til domstolsprøvelse i afgørelser om samvær rejser desuden vigtige EMRK aspekter i relation til EMRK, art.6.

Bl.a. på de beskrevne områder ligger vigtige opgaver for advokaterne, når lovgivning og praksis måske ikke overholder de menneskeretlige krav.

EMRK blev en væsentlig del af dansk ret 1.7.1992.

EU Charteret og EU-grundrettigheder spillede i 2012 endnu tættere sammen med EMRK – og ikke blot inden for familieretten, men også inden for alle andre danske retsområder incl. erhvervsretten.

Domstolene har pligt til at analysere, om deres afgørelser er i strid med EMRK, EU-Charteret og EU- grundrettigheder.

Advokaterne har desuden pligt til at påberåbe sig evt. modstrid med fx EMRK og få sagerne endeligt afgjort i Danmark, så langvarige klagesager i Strasbourg kan undgås.

Advokat (H) Steen Petersen har bl.a. specialiseret sig i EU- og EMRK- rettigheder, har ført mange sager herom med succes og kan derfor kontaktes på 21 72 17 82 og mail: stp@ret-raad.dk for råd og vejledning. 

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.