Kan man blive straffet 2 gange for den samme forbrydelse?

Virksomheders rettigheder efter EU Charteret om grundlæggende rettigheder – EU dom i C c 617/10- dom 26/2/2013- Hans Åkerberg Fransson- straffesag om skattesvig – dobbelt straf.

Princippet om, at man ikke kan straffes 2 gange for den samme forbrydelse – ne bis in idem- fik afgørende betydning i ovennævnte skattestraffesag.

Fransson var først idømt et skattetillæg under en administrativ skattesag.

Derefter rejste skattemyndighederne også en straffesag om samme forbrydelse.

Luxembourg- EU- domstolen fandt ikke, at straffesagen burde være fremmet til dom.

Domfældtes rettigheder efter EU Charteret om grundlæggende rettigheder, artikel 50, om forbud mod dobbeltstraf var derfor krænket.

Lignende domme ses i Strasbourg- Domstolens konventionspraksis om Menneskeretskonventionens (EMRK) forbud mod dobbeltstraf, artikel 4 i tillægsprotokol 7.

Den norske højesteret er nået til lignende resultater i fx skattestraffesager, hvor en skatteyder først er idømt store tillægsbøder i det administrative skattesystem og derefter er blevet dømt i en skattestraffesag om samme skattesvigsovertrædelse.

I Danmark behandles straf for skatteunddragelser og idømmelse af tillægsbøder under een og samme straffesag.

Det kan dog ikke afvises, at idømte tillægsbøders størrelse kan blive så voldsomme og uproportionale, at det i sig selv kan krænke de nævnte  forbud mod dobbeltstraf- ne bis in idem.

En administrativ skattesag kan således få retskraft og udelukke en efterfølgende straffesag om nøjagtig samme forbrydelse.

Konklusionen på denne internationale doms praksis er:

Vil skatte- eller andre offentlige myndigheder retsforfølge en borger eller en virksomhed for en og samme forbrydelse, må myndigheden vælge, om skattesvigsovertrædelsen kan afgøres udelukkende i det administrative system eller udelukkende i det kriminalretlige system – ingen straffes 2 gange for den samme overtrædelse.

Se artikel HER om dette centrale emne af den pt førende skandinaviske forsker på området, Rui.

Steen Petersen har bl.a. specialiseret sig i mange typer af straffesager, EU Charteret om grundlæggende rettigheder, EMRK samt dynamisk konventionspraksis fra Luxembourg og Strasbourg.

Han rådgiver løbende borgere og virksomheder, der kommer i klemme i det administrative sanktionssystem og i retssystemet.

Kontakt Steen på 21 72 17 82 og stp@ret-raad.dk

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.