Kan jeg fratrække tab på et lån til en tidligere samlever?

Ja, det har du kunnet lige siden januar 2010 ifølge kursgevinstlovens § 14. Tab på lån til samlevere, søskende, andre ”ikke-nære” familiemedlemmer og venner kan fradrages. Men..

..er lånet givet til ”nær familie”, kan det ikke fradrages. Nær familie er ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn, børnebørn, stedbørn, adopterede børn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer.

Ligeledes kan hovedaktionærer heller ikke fradrage tab på lån til deres selskab, hvis selskabet går konkurs. De må sikre sig på anden vis.

Alt dette er ikke nyt. Sådan har det været siden 27. januar 2010.

Det nye er, at fra 28. april 2016 kan en forudbetaling for f.eks. håndværksarbejde i boligen ikke længere fratrækkes, hvis arbejdet ikke leveres, og pengene ikke tilbagebetales af håndværkeren – selvom det også er en pengefordring.

Er man blevet påkørt og får et erstatningskrav mod en skadevolder, vil en sådan fordring heller ikke kunne give fradrag, hvis den ikke betales af skadevolderen.

SKAT har i et styresignal den 28. april  (SKM2016.173.SKAT) besluttet, at nedenstående tab fra den 28.04.2016 vil blive anset for formuetab, Statsskatteloven § 5, stk. 1, litra a:

  1. Tab i forbindelse med forudbetaling for levering af private ydelser, både varer og arbejdsydelser, som ikke leveres, eller hvor der foreligger fejl og mangler
  1. Tab i forbindelse med erstatning for svie og smerte.

Denne artikel er skrevet af erhvervsadvokat Wivi H. Larsen, Ret&Råd Advokaterne Glostrup Ballerup Greve, whl@ret-raad.dk.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.