Husk testamente hvis du har bolig i Spanien

Mange danskere får en kedelig overraskelse, hvis de ejer feriebolig i Spanien, men ikke har lavet et testamente. Der er stor forskel på den danske og spanske arvelovgivning. Uden et testamente i både Danmark og Spanien, bliver det dyrt og langsommeligt for arvingerne. Med et testamente sikres du og dine arvinger bedst muligt.

Hvis man ikke har fast bopæl i Spanien, bliver man ikke-skatteresidente (no residentes físcal), der betyder, at man ikke er fastboende.

Hvis du har fast bopæl i Spanien, bliver du kaldt skatteresidente (residente físcal), der betyder fastboende.

Er du fastboende (skatteresidente) i Spanien, skal der betales skatter og afgifter, og man får nogle fradrag. Hvis man er ikke-fastboende (ikke-residente), gælder der andre afgifter, skatter og fradrag.

Du er fastboende (skatteresidente), hvis du opholder dig mere end halvdelen af året i Spanien (183-dages reglen).

Arv for fastboende i Spanien

Lov nr. 29/1987 i Spanien skelner mellem arvinger, der er skatteresidente i Spanien og dem, der ikke er.

Hvis arvingen er skatteresidente i Spanien, skal han betale impuesto por obligación personal. Det betyder, at arvingen skal betale spansk arveafgift af alle de arvede aktiver, uanset om de er på spansk område eller i udlandet (globalt princip).

Hvis arvingen ikke er skatteresidente i Spanien, skal arvingen betale impuesto por obligación real, hvilket betyder, at han kun skal betale spansk arveafgift af de aktiver, der er beliggende i Spanien.
Hvis du er ikke-residente – du bor i Danmark til dagligt – og du arver fx et hus i Spanien, skal du betale spansk arveafgift, men kun af værdien af den spanske bolig.

Hvis du er skatte-residente i Spanien og arver, skal du betale arveafgift i Spanien af alle de ting du har arvet. Ligegyldigt hvor tingene befinder sig.

Der er risiko for dobbeltbeskatning, afhængigt af det skattemӕssige hjemsted for hver arving. Spørg din advokat om rådgivning.

Arv på sydkysten

For at gøre alle reglerne lidt mere brugbare, laver vi et eksempel:

Hvis den afdøde var bosat i Andalusien, og arvingerne er skatteresidente i Spanien, kan de drage fordel af forskellige skattenedsættelser:

  1. Tax Free. Hvis den arvede ejendom var arvingens sӕdvanlige bopӕl på tidspunktet for dødsfaldet, vil beskatningsgrundlaget på ejendommen blive reduceret med 99,99%. Der gælder andre regler, hvis arvelader ejede en feriebolig i Spanien.
  2. Der er fritagelse for arveafgift til direkte slӕgtninge (forældre og børn) eller ӕgtefӕllen til den afdøde, hvis arven ikke overstiger 175,000 €, og hvis arvingens samlede formue er mindre end 402,678 €.
  3. Nedsӕttelse af beskatningsgrundlaget med 47,859 € for arvinger med et handicap på 33% eller mere, på betingelse af, at det samlede individuelle beskatningsgrundlag er mindre end 250,000 €.
  4. Reduktion på 99,99% af beskatningsgrundlaget for arv af virksomheder, selvstændige forretnings og virksomheds aktier.
Hvis arvingen ikke er fastboende (ikke-residente) i Spanien, gælder helt andre skattenedsættelser:

  1. 15.956,87 € (for at være direkte slægtning til den afdøde) og,
  2. hvis arvingen har et handicap på 33% vil nedsættelsen blive 47.858,59 €, og
  3. hvis arvingen har et anerkendt handicap på 65% eller mere, så er nedsættelsen på 150.253,03 €.

Men af hvad skal vi beregne skatten?

Det er vigtigt at finde ud af, hvad der skal beregnes skat af (skattegrundlaget).Skattegrundlaget er værdien af de ting, der forefindes i Spanien og det beløb, der var på den afdødes konto i Spanien samt værdien af den del af ejendommen, der tilhører den afdøde.

Skattereglerne hæver dette beløb med 3% som ajuar domestico (indbo). Hvis arvelader ejer indbo, der er ekstraordinært værdifuldt, fastsættes værdien anderledes.

Hvis det er en ægtefælle der går bort, er det korte svar; halvdelen af alt det den afdøde ejede. Ejer et ægtepar 200.000 euro, ejer den afdøde ægtefælle, arvelader, værdier for 100.000 euro.

Gæld og omkostninger ved begravelse er udgifter, der kan trækkes fra. Så hvis ejendommen var belånt, bliver gælden trukket fra. Banken, der har givet lån i ejendommen, behøver ikke at være spansk, men lånet skal stå opført som gæld i ejendomsregistret.

Lad os antage, at det er en ejendom, der arves. Så gælder der nogle regler for værdisætningen af ejendommen, hvis ægtefællen ønsker at beholde ejendommen. Man benytter nogle faste tabeller – koefficieret matrikulær værdi (ejendomsværdien).

Ønsker arvingerne i stedet at sælge ejendommen, må arvingerne gøre hvad de kan, for at finde den reelle salgspris og bruge salgsprisen som værdisætning. Dermed undgår man at betale ejendomsavanceskat på 21%.

Når arvingerne vil sælge, kan man bruge to modeller og vælge den, der giver de laveste afgifter. Første model kalder vi ejendomsværdi og anden model standardværdi (matrikuleret værdi):

Reelt salg

(købspris + omkostninger) x koefficient

Lad os sige købspris på 200.000 euro + omkostninger (til advokat, transaktionsskat (ITP), notar, stempel, forsyningskontrakter, oversættelser, legalisering) på 13%.

For nemheds skyld sættes koefficienten til 1.

(200.000€ + 26.000€) x 1 = 226.000 €  Aktualiseret skattegrundlag

Hvis du er fastboende og arver fra dine forældre eller, jeg håber aldrig det sker, fra dine børn, skal der ikke betales arveafgift, hvis arven er under 175.000 €.

Hvis vi tilføjer 3% for indbo:

226.000 + 3% = 232.780 € Aktualiseret skattegrundlag

Den overlevende ægtefælle vil arve 50% af ejendommen. Med andre ord ifølge skattemyndighederne, vil arven have en værdi af:

232.780 € delt med 50% = 116.390 € Arvede aktiver

Matrikulær værdi

Den matrikulære værdi slås op i en tabel. Lad os sige værdien er 200.000 € + 3% 6.000 € = 206.000 €

206.000 x 50% = 103.000€ Arvede aktiver.

Arv for fastboende og ikke fastboende i Andalusien – når de arver fra forældre eller børn

Hvis du er fastboende og arver fra dine forældre eller, jeg håber aldrig det sker, fra dine børn, skal der ikke betales arveafgift, hvis arven er under 175.000 €.

Hvis du ikke er fastboende (ikke-skatteresidente), finder du afgifterne i den spanske arvelov. For direkte slægtninge er der et bundfradrag på 15.956,87 €, hvilket betyder, at beregningen af afgiften skal foretages af:

116.300€ – 15,956.87€ = 10.0343,13 €

Fra tabellerne kan vi se, at den gældende arveafgift vil være: 15.606 €

Hvis den anvendte værdi i stedet for var standardværdien (ved anvendelse af den koefficient som skattemyndighederne opgiver, afhængig af i hvilken by, ejendommen ligger) bliver beregningerne som følger:

Hvis du bor i Danmark og har sommerbolig i Spanien, anbefaler jeg, at du laver et testamente i Danmark og et tillæg til det danske testamente (et kodicil)

103.000 € -15,956,87€ = 87.043.13 €
Og den skat der skal betales som arveafgift bliver: 5.704 €

Det bedste er at oprette et spansk testamente, og i nogle tilfælde – i forbindelse med arveskifte – overlade din spanske ejendom direkte til børnene, i stedet for kun til ægtefællen, da det fradrag, der skal anvendes er 15,956,87 € pr. modtager, hvis de er direkte slægtninge. Derved sparer arvingerne som regel arveafgift.

Hvad skal jeg gøre?

Hvis du bor i Danmark og har sommerbolig i Spanien, anbefaler jeg, at du laver et testamente i Danmark og et tillæg til det danske testamente (et kodicil). Tillægstestamentet skrives på spansk og gives til notaren i Spanien.

Hvis du bor i Spanien, skal du lave et spansk testamente, der eventuelt også tager stilling til dine danske ting.

Hos Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve har vi rådgivet om spanske retsforhold i 30 år. Få hjælp til oprettelse af testamente eller gennemgang af eksisterende testamente, så du kan sikre dig, at testamentet opfylder dine ønsker. Ring eller skriv til os for at få et tilbud.

Lidt jura

I Danmark kan man generelt sige, hvad den enkelte arving skal betale i afgift. Det er mere kompliceret i Spanien, hvor hver enkelt kommune bestemmer afgiften. Afgiften bestemmes bl.a. ved arvingernes og afdødes bopælskommuner. I Spanien er arveafgifter reguleret ved lov 29/1987 af 18. december (ændret ved lov 28/11 2014) og beskriver i detaljer beregningsmetoden og de forskellige beløb. Men med lov nr. 21/2001 af 27. december, som regulerer de skattemӕssige og administrative systemer for finansiering af de selvstyrende regioner, bemyndiges regionerne til at give skattenedslag og rabatter.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.