Elever har krav på overenskomstløn- og løngoder

Som elev har du krav på overenskomstløn og løngoder herunder pensionsbidrag, selvom hverken du eller din virksomhed er organiseret. Det slår en nylig højesteretsdom fast.

Elever har også krav på pensionsindbetaling og fritvalgs lønkonto, hvis der er en overenskomst for området – selvom hverken arbejdsgiver eller elev har tiltrådt overenskomsten, fordi de ikke er organiseret i en arbejdsgiver- eller arbejdstager organisation!

Dom

I en nylig højesteretsdom (U.2015.642H) om en advokatsekretærelev bestemte Højesteret, at Landsoverenskomsten for kontor og lager 2007 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel HK/Privat kunne bruges som reference overenskomst ved anvendelsen af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2.

Efter erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, skal en elevløn mindst udgøre den løn, der er fastsat ved den inden for området dominerende overenskomst som for HK-området er landsoverenskomsten.

”Løn” skal forstås som alle ydelser, der er en sædvanlig og naturlig del af aflønningen. Pensionsbidrag er en så sædvanlig og naturlig del af en arbejdsaftale og af det samlede vederlag, at det efter Højesterets opfattelse anses for at være omfattet af lønbegrebet.

Løn skal forstås som alle ydelser, der er en sædvanlig og naturlig del af aflønningen. Pensionsbidrag er en så sædvanlig og naturlig del af en arbejdsaftale og af det samlede vederlag, at det efter Højesterets opfattelse anses for at være omfattet af lønbegrebet.

Som følge heraf var advokatfirmaet, hvor eleven var ansat, forpligtet til at betale det i Landsoverenskomsten fastsatte pensionsbidrag.

Pensionsbidraget udgøres af virksomhedens bidrag på 2/3 og medarbejderens bidrag på 1/3. Arbejdsgiveren er forpligtet til at indbetale både virksomhedens bidrag ud over lønnen og medarbejderens bidrag på dennes vegne ved fradrag i lønudbetalingen. Henset hertil og til, at erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, er en præceptiv beskyttelsesregel, kan udbetalingen af B’s egetbidrag som løn ikke ske med frigørende virkning.

Som følge heraf blev advokatfirmaet forpligtet til at betale elevens fulde pensionsbidrag.

Fritvalgs Lønkonto

Med etableringen af Fritvalgs Lønkontoen pr. 1. maj 2007 blev arbejdsgiveren i henhold til Landsoverenskomsten forpligtet til at afsætte en procentdel af medarbejderens løn til opsparing på medarbejderens Fritvalgs Lønkonto. Medarbejderen kan frit vælge, om beløbet skal udbetales som løn i forbindelse med fritid eller anvendes til øget indbetaling til pension. Herefter, og idet der utvivlsomt er tale om et retskrav på et beløb, som kan kræves udbetalt, er Fritvalgs Lønkontoen omfattet af lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2.

Eleven har som følge heraf også krav på Fritvalgs Lønkonto.

Uddannelsesaftalen indgået mellem eleven og advokatfirmaet opfyldte ikke kravene i ansættelsesbevisloven, idet den ikke indeholdt oplysning om overenskomsten inden for uddannelsesområdet. Som følge af at manglen har ført til en tvist om vilkårene for ansættelsesforholdet og har medført risiko for tab af rettigheder for eleven, skulle advokatfirmaet også betale en (skattefri) godtgørelse til eleven på 10.000 kr.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.