Domsmand ikke inhabil i skattestraffesag

Højesteret afsagde 5.9. 2012 en dom, der belyser grænserne for inhabilitet hos domsmænd, der er medlemmer af skatteankenævn, og samtidig deltager som domsmænd i straffesager mod en skatteyder.

Højesteret afsagde 5.9. 2012 en dom, der belyser grænserne for inhabilitet hos domsmænd, der er medlemmer af skatteankenævn, og samtidig deltager som domsmænd i straffesager mod en skatteyder.

Tiltalte var tiltalt for grov skattesvig for ikke ubetydelige beløb.

Mens Landsretten med stemnerne 3-3 godtog, at domsmandens var inhabil, ændrede Højesteret Landsrettens dom.

Højesterets 7 dommere foretog en konkret og grundig gennemgang dels af reglerne om dommerinhabilitet i Retsplejeloven, dels af reglerne om skatteankenævns organisation og virksomhed og forholdet til SKAT.

Højesteret fandt heller ikke, at det såkaldte “appearancekrav” i EMRK artikel 6: At en dommer ikke blot konkret skal være, men også udadtil skal fremstå som uvildig og upartisk, var krænket.

Dette måtte gælde, uanset domsmanden ved siden af sit borgerlige ombud som domsmand havde haft et lønnet hverv som klagesagssbehandler og beslutningstager i et skatteankenævn i organisationen SKAT.

Den konkrete domsmand havde desuden intet haft at gøre med tiltaltes skattestraffesag og kendte heller ikke tiltalte.

Dommen afklarer en række hidtidige tvivlsspørgsmål for fremtiden, se også Højesterets dom i UfR 2011.3374.

Advokat (H) Steen Petersen har bl.a. specialiseret sig i straffeproces og strafferet samt Den europæiske Menneskeretskonventions (EMRK) betydning i straffesager.

Steen kan kontaktes på 21721782 og stp@ret-raad.dk.

Se Steens profil HER og hans artikler HER

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.