Danmark og Den europæiske Menneskeretskonvention i Strasbourg-Domstolens Storkammer på 17 dommere

Et Storkammer på 17 dommere behandlede sagen på ny ved en mundtlig forhandling i Strasbourg den 1/4/2015, hvor advokat (H) Steen Petersen atter procederede sagen, Biao mod Danmark, der omtales i en oversigt over vigtige afgjorte og verserende klagesager mod Danmark.

I nedenstående link findes en oversigt over vigtige afgjorte og verserende klagesager mod Danmark.

Storkammersagen, Biao mod Danmark, der omtales i linket, har særlig interesse for den erfarne og slagkraftige procesadvokat( H) Steen Petersen, der procederede nævnte principielle sag den 1/4/2015 for Storkammerets 17 dommere. Læs mere om Biao sagen HER

Ved Storkammerdom den 24.5.2016 blev Danmark dømt for ulovlig diskrimination.

Et overvældende flertal på 12 dommere fandt, at Danmark ikke havde påvist tvingende eller særlig vægtige grunde til den siden 2003 praktiserede ulovlige forskelsbehandling og tilkendte klagerne 6.000 euro i torterstatning.

Dommen gennemgår detaljeret dansk udlændingelovgivning og lovens motiver, sammenholdt med international ret.

Det er sjældent, at der ses så stort et flertal for domfældelse af en stat.

Baio og hans advokat Steen Petersen er tilfredse med storkammerdommen, der sætter punktum for 13 års kamp med myndigheder og i domstolssystemet.

Se Steens profil HER og hans artikler HER.

Kontakt ham på stp@ret-raad.dk og 21721782.

http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Denmark_ENG.pdf

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/UUI/spm/680/index.htm

26 års regel ophævet 18.5.2017 – Se link HER.

Dansk dommer i Strasbourg: Danmark er for passiv i forhold til menneskerettighedsdomme – politiken.dk, 22. juli 2017.

Læs “Rewriting Abdulaziz: The ECtHR Grand Chamber’s Ruling in Biao v. Denmark” af Karin de Vries via Academia.edu HER.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.