7 spørgsmål om arv i Spanien

Et ganske stort antal danskere ejer fast ejendom i Spanien og dermed er der også et stort antal dødsboer, som involverer spanske aktiver.

Vi har her samlet en række af de spørgsmål, der oftest går igen og givet en kort besvarelse heraf. For alle svar gælder det, at vi har forudsat, at afdøde ikke var resident i Spanien.

Hvad sker der når en dansker, der ejer en bolig i Spanien, afgår ved døden?

Hvis afdøde havde ejendom eller andre aktiver i Spanien, skal arven efter afdøde vedrørende disse behandles (skiftes) i Spanien. Det kan generelt anbefales – i hvert fald hvis man ejer fast ejendom i Spanien – at der oprettes et spansk testamente. Det spanske testamente ændrer ikke på selve arvegangen (den måde hvorpå arven fordeles), men testamentet er praktisk af mange årsager, jf. nedenfor.

Ved det spanske dødsboskifte optegnes arven efter afdøde i et arveudlægsdokument ved den spanske notar, hvori det også angives, hvem arven tilfalder. Herefter betales den spanske arveafgift og arvingerne kan nu disponere over arven.

En boliglejekontrakt annulleres, når lejer afgår ved døden. Dog kan familiemedlemmer, der boede sammen med afdøde indtræde i lejemålet.

Hvad sker der, hvis afdøde havde en lejet bolig i Spanien?

En boliglejekontrakt annulleres, når lejer afgår ved døden. Dog kan familiemedlemmer, der boede sammen med afdøde indtræde i lejemålet. For at kunne gøre dette, skal de pågældende præsentere ejeren af boligen for en dødsattest og familiemedlemmerne skal kunne dokumentere deres slægtsskab til afdøde. Alt dette skal ske indenfor tre måneder efter, at lejeren er afgået ved døden.

Hvilken betydning har et testamente oprettet i Danmark?

Et testamente oprettet Danmark kan anvendes i Spanien.

Hvor skal arveafgiften betales?

Der skal i Spanien betales arveafgift af alle aktiver i Spanien, herunder også fast ejendom. Dette gælder uanset om arvingerne er bosat i Spanien eller ej. I Danmark indgår de spanske aktiver og passiver i den danske boopgørelse og den arveafgift, der allerede er betalt i Spanien vil blive modregnet i den danske arveafgift, således at der ikke betales arveafgift af den spanske arv to gange.

Hvornår skal den spanske arveafgift betales?

Den spanske arveafgift skal betales indenfor 6 måneder efter at en person er afgået ved døden. Hvis arveafgiften ikke betales inden denne frist, vil arvingerne blive pålagt en ekstra afgift.

Det er vores erfaring, at der i værste fald kan gå op til et år eller halvandet, hvis der ikke er oprettet spansk testamente. Hvis dette tværtimod er tilfældet, kan en bobehandling i Spanien umiddelbart ske ved det lokale notarkontor og kan ofte være fuldført indenfor 2-4 måneder.

Er det sandt, at der kan gå op til to år, før en arvesag bliver afsluttet i Spanien?

Dette afhænger meget af, hvorvidt der er oprettet spansk testamente eller ej. Hvis det ikke er tilfældet, er det rigtigt, at den spanske dødsbobehandling kan tage ganske lang tid, hvilket har den ulempe, at arvingerne først efter ganske lang tid kan disponere over ejendommen og de øvrige aktiver.

Det er vores erfaring, at der i værste fald kan gå op til et år eller halvandet, hvis der ikke er oprettet spansk testamente.

Hvis dette tværtimod er tilfældet, kan en bobehandling i Spanien umiddelbart ske ved det lokale notarkontor og kan ofte være fuldført indenfor 2-4 måneder.

Kan arvingerne i Danmark modtage fortjenesten for salg af en ejendom uden at skulle betale skat heraf?

I Spanien betales der ejendomsavanceskat af fast ejendom, så hvis den spanske ejendom sælges i forbindelse med bobehandlingen vil der blive tilbageholdt 3 % af salgsprisen, som en á conto avanceskat. Når boet er endelig opgjort, beregnes det, om arvingerne skal betale mere end de 3 %, eller om hele eller en del af beløbet skal tilbagebetales arvingerne. I Danmark betales der som hovedregel ikke avanceskat eller andre former for skat af helårs- eller fritidsboliger. Når den spanske avanceskat er betalt, kan fortjenesten således uden skattemæssige konsekvenser føres til Danmark; dog skal man være opmærksom på, at friværdien i den spanske ejendom indgår ved beregningen af den danske arveafgift.

Samspillet mellem dansk og spansk ret i forbindelse med dødsbobehandling er ofte ganske kompliceret og ovenstående svar er derfor også helt generelle.

Som arving i et spansk/dansk dødsbo er det vigtigt at alliere sig med kompetente rådgivere, der kender til begge systemer.

Artiklen er oprindeligt bragt d. 29-10-2012

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.