5 tips til den gode faktura

Jeg er tit blevet spurgt: Hvordan skal en faktura egentlig se ud, og hvad skal den indeholde. Jeg har derfor samlet oplysninger til, hvad din faktura SKAL indeholde, og hvad din faktura KAN indeholde. Hvis din faktura ikke overholder SKAL delen, kan du risikere en lang og besværlig proces, før du får dit tilgodehavende.

For at din faktura bliver nem, og der ikke er tvivl om parterne, samt gebyrer, kan du med fordel skrive disse oplysninger i din faktura. 

Tips til fakturering

1.

Oplysninger som din faktura SKAL indeholde:

 • Udstedelsesdato (fakturadato)
 • Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen
 • Sælgers navn, adresse og CVR nr.
 • Købers (din kundes) navn og adresse
 • Mængden og arten af de leverede varer eller arten og omfanget af de leverede ydelser
 • Dato for levering af varerne eller oplysning om hvornår ydelserne er foretaget eller afsluttet
 • Momsgrundlaget, pris pr. enhed, uden afgift. Du kan eventuelt skrive, hvis der er prisnedslag, bonus eller lignende
 • Gældende momssats
 • Momsbeløb, der skal betales

2.

Oplysning som din faktura med fordel KAN indeholde:

 • Hvis din kunde er erhvervsdrivende, så skriv kundens CVR nr. – der vil således ikke være tvivl om, hvem der handles med
 • Oplysning om rentetilskrivning. Du kan f.eks. i fakturaen eventuelt skrive ”Ved for sen betaling, vil der blive påregnet 2% rente pr. påbegyndt måned”
 • Oplysning om rykkergebyr, kr. 100,00 pr. rykker.
 • Oplysning om kompensationsgebyr kr. 310,00. Du har kun mulighed for at opkræve kompensationsgebyr, hvis din kunder er erhvervsdrivende.

3.

Fakturer ofte: Du kan gøre det til en vane af fakturere mindst én gang om ugen. Hvis du f.eks. hver fredag fakturerer, vil du minimere risikoen for, at du glemmer at sende en faktura, og at kunden ”glemmer” dig.

4.

E-mailDu kan sende din faktura med e-mail, hvor du samtidig tilbyder betaling via kontooverførsel eller indbetalingskort. Dette vil forbedre din mulighed for betaling til tiden og du sparer samtidig portoen.

5.

Du kan pålægge et rykkergebyr, hvis du har rykket din kunde for betaling. Rykkergebyret må højest være på kr. 100,00 og er momsfrit.

 • Du MÅ sende op til 3 rykkerskrivelser for det samme krav, men det er ikke nødvendigt. Du KAN nøjes med at sende 1 rykkerskrivelse. Du skal blot gøre din kunde opmærksom på, at såfremt kravet ikke er betalt senest 10 dage fra dato, vil sagen blive overgivet til inkasso med deraf yderligere omkostninger for din kunde.
 • Der skal være minimum 10 dage mellem hver rykkerskrivelse.
 • Hvis din kunde er erhvervsdrivende, har du mulighed for tillige at pålægge kompensationsgebyr på kr. 310,00. Et kompensationsgebyr er et gebyr, som du som kreditor kan pålægge en virksomhed, der ikke har betalt sin regning på forfaldsdagen. Du må altså kun pålægge gebyret, hvis din kunde er en virksomhed.

Kom først til mølle

Du kan sende sagen til mig, allerede efter første rykkerskrivelse. Når du sender dit fakturatilgodehavende til inkasso før andre, kommer du først til mølle.

Du skal ikke give din kunde unødvendig lang kredit. Hvis du sender sagen til mig, efter fristen på din rykkerskrivelse, har du store muligheder for, at jeg kan inddrive dit tilgodehavende.

Læs mere om inkasso på vores hjemmeside

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.