Syn og skøn som bevis i retssag

Et af de stærkeste bevismidler i dansk retspleje, er et såkaldt Syn og Skøn, som basalt set går ud på, at retten udpeger en uvildig person, som typisk skal besigtige det, der skal føres bevis om, heraf navnet ”syn” og dernæst skal besvare nogle rejste spørgsmål af teknisk/faglig karakter, heraf navnet ”skøn”.

Det der skal besigtiges kaldes ”genstanden” for syn og skønnet, men genstanden er et meget bredt begreb, og kan både være en fast ejendom, en del af en fast ejendom, en maskine eller et køretøj. Det kan være en virksomheds bogføringsbilag eller et anlægsarbejde -  der er nærmest ingen grænser for, hvornår et syn og skøn kan være behjælpeligt for en retssag.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse

Artikler relateret til syn og skøn