Artikler relateret til erhvervsretssager

Det skal du vide om arbejdsskader i din virksomhed

Du har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis du har ansatte i din virksomhed. Så har du nemlig en sikringspligt efter arbejdsskadesikringsloven. Hvis du som arbejdsgiver er erstatningsansvarlig for arbejdsskaden, kan den ansatte rejse et erstatningskrav for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte direkte mod dig/virksomheden.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Minksagen: Ekspropriation er ikke nødvendigvis fuld erstatning

Når engang regeringen har fået sit lovgrundlag i orden for den forestående udryddelse af danske mink, kommer det store opgør om fuld erstatning.
Af Kim Mouritsen Advokat

Pas på dine ansatte og kunder, når det bliver glat

Vi nærmer os vintertid og dermed tid med is og sne. Driver du din virksomhed fra egne lokaler, har du ansvaret for, at der bliver udført glatførebekæmpelse på virksomhedens område. Læs her om en håndfuld sager, der kunne være undgået.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Syn & skøn

Syn og skøn er et af de stærkeste bevismidler i dansk retspleje.

Læs mere her

Voldgiftsag

Står man i en konflikt, kan striden afgøres ved de almindelige domstole, eller hvis de stridende parter kan blive enige om det, kan de i stedet vælge at få afgjort striden ved en voldgiftsret.

Læs mere her

Find advokat som kan hjælpe dig i retssager inden for erhverv

Find hurtigt og nemt din lokale Ret&Råd advokat,
som kan hjælpe med rådgivning inden for retssager.
Find advokat