Foreninger - hvad er kravene

Der findes ingen generel lovgivning om foreninger. En forenings forhold reguleres af vedtægterne og uskrevne foreningsretlige grundsætninger.

Foreninger der ikke har til formål at skabe et økonomisk overskud til fordeling blandt medlemmerne, betegnes som ideelle foreninger. Økonomiske foreninger anvendes ofte om andelsforeninger.

Hvilke krav er der til foreninger?

Der kræves en aktivitet af en vis varighed og at medlemmernes tilknytning har en mere varig karakter. Der kræves en ledelse, der kan disponere med retsvirkning for foreningsmedlemmerne. En forening er selvejende i den forstand, at foreningsformuen ikke tilhører foreningens medlemmer. Foreninger er ofte karakteriseret ved en vekslende medlemskreds.

I en forening vil der normalt være mulighed for optagelse af nye medlem-mer. Normalt indeholder vedtægterne bestemmelser om betaling af kon-tingent.

Generalforsamlingen – øverste organ

Medlemmerne udøver deres indflydelse på generalforsamlingen, der er foreningens øverste organ. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse.
På generalforsamlingen har ethvert medlem som udgangspunkt ret til at give møde, tale og afgive stemme.
Bestyrelsen udfører generalforsamlingens beslutninger og repræsentere foreningen over for tredjemand samt varetager foreningens daglige ledelse.

Medlemmerne hæfter i forhold til tredjemand med deres indskud.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse