Foreninger - hvad er kravene?

Der findes ingen generel lovgivning om foreninger. En forenings forhold reguleres af vedtægterne og uskrevne foreningsretlige grundsætninger.

Foreninger betegnes som ideelle foreninger, hvis de ikke har til formål at skabe et økonomisk overskud til fordeling blandt medlemmerne. Økonomiske foreninger benævnes ofte som andelsforeninger.

Hvilke krav er der til foreninger?

Der kræves en aktivitet af en vis varighed, og at medlemmernes tilknytning har en mere varig karakter. Der skal være mindst 2 medlemmer. Der kræves en ledelse, der kan disponere med retsvirkning for foreningsmedlemmerne. En forening er selvejende i den forstand, at foreningsformuen ikke tilhører medlemmerne. Foreninger har ofte en vekslende medlemskreds.

I en forening vil der normalt være mulighed for optagelse af nye medlemmer og vedtægterne bestemmelser indeholder ofte om betaling af kontingent.

Generalforsamlingen – øverste organ

Medlemmerne udøver deres indflydelse på generalforsamlingen, der er foreningens øverste organ. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse.

På generalforsamlingen har ethvert medlem som udgangspunkt ret til at give møde, tale og afgive stemme. Bestyrelsen gennemfører generalforsamlingens beslutninger, repræsentere foreningen over for tredjemand og varetager foreningens daglige ledelse.

Medlemmerne hæfter i forhold til tredjemand med deres indskud.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse