Fonde - hvad kendetegner en fond?

Hvad kendetegner en fond, og hvilke krav bør man være særligt opmærksom på.

Ved en fond forstås 

  • en juridisk person, 
  • som besidder en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue
  • der har et eller flere bestemte formål,
  • der har en selvstændig ledelse uafhængig af stifteren, væsentlige gavegivere og bidragsydere

En fond er en selvejende

Ved en almen fond eller en ikke-erhvervsdrivende fond forstår man en fond, hvori der ikke udøves erhvervsaktivitet.

Ved en erhvervsdrivende fond forstår man en fond, der udøver erhvervsaktivitet.

Erhvervsdrivende fonde er omfattet af Lov om Erhvervsdrivende Fonde. Almene fonde er omfattet af Lov om Fonde og visse Foreninger.

Krav til fonde og ledelsen

Både almene fonde og erhvervsdrivende fonde skal registreres.

En fond skal have et eller flere formål, og formålet skal angives i fondens vedtægter.

En fond skal have en formue. En erhvervsdrivende fond skal have en kapital på mindst 300.000 kr. og en almen fond en kapital på mindst 1.000.000 kr.

En fond skal have en selvstændig ledelse i forhold til stifteren. Det anerkendes, at en bestyrelse anses som selvstændige, når 1 ud af hvert 3. medlem indtager en uvildig og uafhængig stilling i forhold til stifteren. 

Fondens midler må ikke kunne tilbageføres til stifteren eller denne nærtstående personer. For familiefonde gælder der visse undtagelser.

Fonde skal eksistere en vis periode.


Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse