Andelsboligforeninger – styr på vedtægterne

En andelsbolig er en bolig i en ejendom, som tilhører og drives af en andelsboligforening på baggrund af vedtægter, som Generalforsamlingen har bestemt.

Hvad er en andelsboligforening?

Når man køber en andelsbolig, bliver man automatisk medlem af andelsboligforeningen. Forskellen på en almindelig ejerbolig og en andelsbolig er, at man som andelshaver ikke ejer selve lejligheden. Derimod ejer man en andel af foreningens formue og har samtidig brugsret til en bestemt bolig i ejendommen. Det er en god idé at sætte sig ind i vedtægterne, inden man køber en andelsbolig. 

Vedtægter – regulering af rettigheder og pligter 

De regler som gælder for andelsboligforeningen og dens medlemmer, følger som udgangspunkt af foreningens vedtægter. Vedtægterne vil ofte være suppleret af en husorden. Vedtægterne regulerer blandt andet andelshavernes og foreningens rettigheder og pligter i forhold til vedligeholdelse, men også reglerne for overdragelse af andelsboliger, medlemmernes hæftelse over for foreningen og tredjemand samt mange andre væsentlige forhold. Vedtægterne har derfor stor betydning, og det er vigtigt, at man som andelshaver gør sig bekendt med indholdet.

Beslutninger vedrørende foreningen og driften af denne træffes på en årlig generalforsamling, hvor alle andelshavere har mulighed for at deltage og påvirke de beslutninger, der træffes i foreningen. Det er også generalfor-samlingen som bestemmer indholdet af vedtægterne.

Ret&Råd Advokater rådgiver andelsboligforeninger og andelsboligejere om alle forhold og problemstillinger i relation til andelsboliger, herunder om køb og salg af andele, stiftelse af andelsboligforeninger, konflikter mellem foreningen og medlemmerne, ombygning- og entreprisesager, sager om mangler, oprettelse og ændring af vedtægter med mere.


Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse

Artikler relateret til andelsboligforening