Foreninger & fonde

Der er en del jura forbundet med såvel foreningsdannelse som fondsstiftelse og det at drive en forening eller fond i det hele taget. Det kan f.eks. være svært at gennemskue, hvor vidtrækkende bestyrelses- og foreningsansvaret er. Derfor er det en god idé, at have en juridisk rådgiver med på sidelinjen. Bliv klogere på, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med forening og fonde på de følgende sider.

Andelsboligforening
Fonde
Forening
Ejerforening

Ejerforening

En ejerforeningen er ansvarlig ejendommens drift. Ejerne af en ejerlejlighed er automatisk medlem af ejerforeningen.

Læs mere her

Andelsforening

Ved andelsforeninger hæfter andelshaverne solidarisk for foreningens gæld.

Læs mere her

Artikler relateret til foreninger og fonde

Testamentér din virksomhed til en fond, og spar skatten

Ændringer i aktieavancebeskatningsloven per 1. januar 2021 gør det nu muligt for virksomhedsejere ved arv eller gave at overdrage kapitalandele i en aktiv erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond - uden at dette udløser skat for ejeren på overdragelsestidspunktet.
Af Tine Elise Kristensen Advokatfuldmægtig

COVID-19 baner vej for elektroniske generalforsamlinger

En aktionær eller et medlem af en forening skal møde fysisk frem på en generalforsamling for at kunne afgive sin stemme. Men coronakrisen har gjort det svært at mødes fysisk. Derfor vedtog Folketinget i 2020 regler om, at ledelsen kan vælge at afholde generalforsamlinger helt eller delvist elektronisk. Reglerne er forlænget i hele 2021.
Af Imke Christine Thilkjær Advokat (L)

Foreningers behandling af personoplysninger

Bestyrelser for frivillige foreninger, ejerforeninger, grundejerforeninger, andelsboligforeninger og andre sammenslutninger spørger ofte om, hvordan de skal behandle personoplysninger, og om de overholder reglerne om databeskyttelse eller GDPR.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Find advokat med speciale i foreninger og fonde

Find hurtigt og nemt din lokale Ret&råd advokat,
som kan hjælpe med rådgivning inden for foreninger og fonde.
Find advokat