Foreninger & fonde

Der er en del jura forbundet med såvel foreningsdannelse som fondsstiftelse og det at drive en forening eller fond i det hele taget. Det kan f.eks. være svært at gennemskue, hvor vidtrækkende bestyrelses- og foreningsansvaret er. Derfor er det en god idé, at have en juridisk rådgiver med på sidelinjen. Bliv klogere på, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med forening og fonde på de følgende sider.

Andelsboligforening
Fonde
Forening
Ejerforening

Ejerforening

En ejerforeningen er ansvarlig ejendommens drift. Ejerne af en ejerlejlighed er automatisk medlem af ejerforeningen.

Læs mere her

Andelsforening

Ved andelsforeninger hæfter andelshaverne solidarisk for foreningens gæld.

Læs mere her

Artikler relateret til foreninger og fonde

Ejerforeninger – Ejerlejligheder

Reglerne om ejerforeninger er reguleret i ejerlejlighedsloven.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Foreninger

I foreningsretten skelnes mellem foreninger med økonomiske formål og ideelle foreninger. Der findes i lovgivningen ingen definition af ideelle foreninger. Foreninger der ikke har til formål at skabe et økonomisk overskud til fordeling blandt medlemmerne betegnes som ideelle foreninger. Økonomiske foreninger anvendes ofte om andelsforeninger.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Fonde og Foreninger

Fonde og foreninger er karakteriseret ved begge at være selvejende for så vidt at ingen ejer formuen.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Find advokat med speciale i foreninger og fonde

Find hurtigt og nemt din lokale Ret&råd advokat,
som kan hjælpe med rådgivning inden for foreninger og fonde.
Find advokat
}