Fejl og mangler ved fast ejendom

Efter overdragelse af fast ejendom kan der for køber vise sig ”kedelige overraskelser” i form af fejl og mangler, som typisk først konstateres, når køber lærer ejendommen at kende.

En køber er i en række tilfælde beskyttet mod mangler ved fast ejendom, og har ret til at kræve økonomisk kompensation af sælger i form af:

  1. erstatning eller 
  2. forholdsmæssigt afslag

I særlige tilfælde vil køber også kunne hæve købet og kræve købesummen tilbage.

Er der tegnet ejerskifteforsikring og husforsikring, vil køber desuden i visse tilfælde være berettiget til erstatning fra forsikringsselskaberne.

Der opstår imidlertid ofte konflikter mellem køber, sælger og forsikringssel-skaberne om erstatningens/kompensationens berettigelse og omfang, og det kan få betydelige økonomiske konsekvenser for parterne, hvis en konflikt om mangler ved fast ejendom ikke bliver håndteret korrekt.

Det kan derfor vise sig at være en god investering at alliere sig med en advokat allerede tidligt i forløbet.

Advokaten vil blandt andet kunne bistå med:

  • Rådgivning om mangler ved fast ejendom og vurdering af din rets-stilling i sagen
  • Tvistløsning, herunder forligsforhandlinger, førelse af retssager og voldgiftssager, samt førelse af sager for Ankenævnet for Forsikring
  • Bevissikring, herunder syn og skøn

Vores advokater rådgiver både købere og sælgere i forbindelse med mangler ved fast ejendom. Rådgivningen omfatter en række forskellige ejendomstyper, herunder erhvervsejendomme, boligejendomme, parcelhuse, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse