Sådan forløber en retssag

Sådan forløber en retssag

Fra forberedelsen til dom eller forlig

En retssag er ofte den sidste udvej, når parterne ikke kan blive enige om forlig. Alle retssager skal nu starte i byretten. Hvis sagen er principiel, kan byretten og parterne begære sagen henvist til landsretten.

I Ret&Råds brochure om retssager beskriver vi de grundlæggende principper og begreber, der knytter sig til en retssag. En del af disse vil du formentlig støde på under en retssags forløb.
Vi giver dig gode råd om, hvad du selv kan gøre og fortæller også, hvad der forventes af dig som part i en retssag.

Vi anbefaler, at du søger advokatrådgivning så tidligt som muligt i et retssagsforløb. Herved kan du få råd og vejledning om, hvordan du står i sagen, herunder om udsigterne til at vinde eller tabe sagen og de økonomiske konsekvenser heraf.

Læs mere: 

Hent brochuren: Sådan forløber en retssag

Udfyld formularen nedenfor for at hente brochuren.
Navn
*
E-mail
*
Postnummer
*
Telefon
Konfliktløsning
Står du midt i en konflikt, bør du overveje konfliktmægling. Selvom konflikten synes så stor, at den er uoverkommelig, så løses ca. 75 % af alle sager, der forsøges løst ved hjælp af konfliktmægling.
Læs mere her
Retssag

En retssag kan være en lang og opslidende proces. Med en Ret&Råd advokat ved din side kan du være sikker på, at du har en rådgiver, der både forstår juraen og din situation.

Læs mere her
Fri proces

Står du over for en retssag, kan de være værd at undersøge, om du kan få fri proces. En retssag kan være dyr, og derfor kan det have en stor økonomisk betydning for dig om du kan få fri proces eller ej.

Læs mere her