Erstatning for personskade

Erstatning for personskade

Et plaster på såret

I vores brochure får du indblik i de love og regler der gælder, når man bliver udsat for personskade. I nogle tilfælde kan der blive tale om, at den tilskadekomne skal have erstatning. Der er mange regler for, hvornår du kan kræve erstatning, hvad du kan kræve erstatning for og hvor meget du kan få. Reglerne er indviklede, men det kan gøre en stor forskel for den enkelte at få den rette rådgivning og erstatning.

Ret&Råds brochure om personskade er en guide til, hvordan du skal forholde dig, hvis du eller nogen du kender kommer ud for personskade. Brochuren er tænkt som en hjælp til at få et overblik, men har du en konkret sag, bør du henvende dig til Ret&Råds specialister inden for personskade.

Læs mere om Erstatning:

Hent brochuren: Erstatning for personskade

Udfyld formularen nedenfor for at hente brochuren.
Navn
*
E-mail
*
Postnummer
*
Telefon
Arbejdsskader
Har du været ude for en ulykke i din arbejdstid, er ulykken omfattet af lov om arbejdsskadesikring, og din arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring skal dække dit erstatningskrav uanset, om arbejdsgiver kan bebrejdes noget i forhold til din skade.
Læs mere her
Opgørelse af erstatning
Hvis du har pådraget dig en personskade, skal du stilles som om, skaden ikke var sket. Hvilke poster du kan kræve erstattet fremgår af erstatningsansvarsloven.
Læs mere her
Patientskade
Hvis du har været udsat for en fejlbehandling i det danske sundhedsvæsen, kan du kræve erstatning for dit tab og den lidelse, du er påført.
Læs mere her