Er din virksomhed tvangslukket pga. coronakrisen?

Er din virksomhed tvangslukket pga. coronakrisen?

Der er midlertidig kompensation at hente, for virksomhedens faste udgifter – og der er 100% kompensation, hvis din virksomhed er tvangslukket som følge af coronapandemien.

Skrevet af advokat Wivi H. Larsen, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve

Vær opmærksom på, at de hjælpepakker, som omtales i artiklerne, alle er udfaset senest med udgangen af august 2020. I stedet har folketinget vedtaget en række stimuli-initiativer såsom førtidig udbetaling af danskernes feriepenge

Denne artikel omhandler de tvangslukkede virksomheder. Er din virksomhed ikke tvangslukket, og oplever I omsætningsnedgang på min. 40%? Læs mere om kompensationsmulighederne i vores artikel "Har virksomheden omsætningsnedgang på min. 40% pga. coronakrisen?".

Har virksomheden fået påbud om at holde lukket kompenserer staten 100% af de faste udgifter, dog kun 80%, hvis samme cvr.nummer har afdelinger med indtægter i perioden, f.eks. hotel lejer lidt værelser ud, men restaurant, pub og selskabslokaler er tvangslukkede. Så dækkes kun 80%, selvom det er minimalt hvad hotellet giver af indtægter. Eller nogle forretninger i en tøjkæde er tvangslukkede, fordi de ligger i et storcenter, og nogle få andre holder åbent med minimal indtjening. De dækkes også kun med 80%.

Hvad får virksomheden så dækket? I tre måneder vil du få dækket 100% af de faste udgifter, herunder husleje, renteudgifter, kontraktbundne udgifter, f.eks. leasing og afskrivninger.

Det er ikke muligt at få kompensation til lønnen ud over max. 75% eller 90% af lønudgifterne. Læs mere om lønkompensation i vores artikel ”Hjælpepakke! Lønkompensation til private virksomheder”.

Ansøgning, kriterier og kontrol

Virksomheden kan ansøge om kompensation ved at medsende en opgørelse over de faste udgifter, udarbejdet og påtegnet af en uafhængig godkendt revisor.

Den forventede omsætningsnedgang som følge af COVID-19 opgøres for hele eller dele af perioden fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020, med reference til samme periode i 2019.

Revisor og virksomheden bekræfter med tro og love-erklæring, at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. Der kan ydes 80% støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen). Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Forbedringer 

Den 18. april 2020 blev regeringen og alle folketingets partier enige om at forlænge ordningen til og med 8. juli og enige om forbedringer. De nærmere vilkår for forbedringerne bliver dog først fastlagt ved Folketingets endelige godkendelse.

Overvejer I at søge om kompensation?

Vil I søge, skal I logge jer ind på dette link https://indberet.virk.dk/ og lave indberetningen. I kan gøre det selv, eller jeres advokat eller revisor kan hjælpe jer med det. 

I kan læse mere om ordningen her.

Ret&Råd er klar til at rådgive

Ret&Råds erhvervsadvokater sidder klar til at hjælpe virksomhederne i denne svære situation. Vi kan hjælpe med at regne på, om det kan betale sig at gøre brug af den midlertidige lønkompensation. Vi kan også hjælpe med andre spørgsmål vedrørende håndteringen af de ansatte, betalingsaftaler, udfordringer med eksisterende kontrakter, spørgsmål i forbindelse med manglende leverancer, aftaler med banken osv.

Ring eller skriv til din lokale erhvervsadvokat for et godt råd og en uforpligtende vurdering af din sag.

Denne artikel er skrevet af Wivi H. Larsen ved Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve. Wivi kan kontaktes på tlf. +45 46 30 46 79 eller mail whl@ret-raad.dk.

Læs alle vores artikler om de nye erhvervs- og jobrettede tiltag på grund af coronakrisen her