Er din virksomhed tvangslukket pga. coronakrisen?

Er din virksomhed tvangslukket pga. coronakrisen?

Der er midlertidig kompensation at hente, for virksomhedens faste udgifter – og der er 100% kompensation, hvis din virksomhed er tvangslukket som følge af coronapandemien.

Skrevet af advokat Wivi H. Larsen, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve

Denne artikel omhandler de tvangslukkede virksomheder. Er din virksomhed ikke tvangslukket, og oplever I omsætningsnedgang på min. 40%? Læs mere om kompensationsmulighederne i vores artikel "Har virksomheden omsætningsnedgang på min. 40% pga. coronakrisen?".

Virksomheden har fået påbud om at holde lukket! I denne situation kompenserer staten 100% af de faste udgifter. Men hvad får virksomheden dækket?

I tre måneder vil du få dækket 100% af de faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter, f.eks. leasing.

Det er ikke muligt at få kompensation til lønnen ud over max. 75% eller 90% af lønudgifterne. Læs mere om lønkompensation i vores artikel ”Hjælpepakke! Lønkompensation til private virksomheder”.

Ansøgning, kriterier og kontrol

Virksomheden kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over de faste udgifter de tre foregående måneder.

Den forventede omsætningsnedgang som følge af COVID-19 opgøres for hele eller dele af perioden fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020, med reference til samme periode i 2019.

Virksomheden bekræfter med tro og love-erklæring, at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. Der kan ydes 80% støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen). Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Overvejer I at søge om kompensation?

Al information og ansøgning foregår via den fællesoffentlige platform, virksomhedsguiden.dk.

Virksomheden skal ansøge om kompensation her: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/soeg/?ydelsetype=all&page=1&q=corona (bemærk, direkte link til ansøgning).

Ret&Råd er klar til at rådgive

Ret&Råds erhvervsadvokater sidder klar til at hjælpe virksomhederne i denne svære situation. Vi kan hjælpe med at regne på, om det kan betale sig at gøre brug af den midlertidige lønkompensation. Vi kan også hjælpe med andre spørgsmål vedrørende håndteringen af de ansatte, betalingsaftaler, udfordringer med eksisterende kontrakter, spørgsmål i forbindelse med manglende leverancer, aftaler med banken osv.

Ring eller skriv til din lokale erhvervsadvokat for et godt råd og en uforpligtende vurdering af din sag.

Denne artikel er skrevet af Wivi H. Larsen ved Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve. Wivi kan kontaktes på tlf. +45 46 30 46 79 eller mail whl@ret-raad.dk.

Læs alle vores artikler om de nye erhvervs- og jobrettede tiltag på grund af coronakrisen her

}