Underrretning - børn og samvær

Underretning - moral og etik eller en by i Rusland

Når forældre skilles og børnene bliver kastebold mellem 2 voksne uden et naturligt og afslappet samarbejde om de små poder, ses der mange modeller til at chikanere den anden part.

Når forældre skilles og børnene bliver kastebold mellem 2 voksne uden et naturligt og afslappet samarbejde om de små poder, ses der mange modeller til at chikanere den anden part.

Jeg har for nylig fået følgende spørgsmål: forældrene har fælles forældremyndighed over 2 små børn. Børnene har bopæl hos mor og har samvær med far i en 9:5 ordning.

en naturlig tanke ville være, at naturligvis holder forældrene den anden underrettet om, hvor man tager hen på ferie med de fælles børn

Når far holder sommerferie og tager børnene med til udlandet, vil mor gerne vide, hvor børnene opholder sig, dels for sin egen skyld, men også for at hun kan dele børnenes kommende oplevelser inden en længere adskillelse. Set med de positive briller en handling, der ikke mindst er til gavn for børnene.

Den seneste terrorhandling i Nice i Frankrig sætter ligeledes tanker i gang hos den bopælsforælder, der gerne vil være orienteret frem for bekymret.

Hvilke regler gælder omkring underretning?

Jeg har undersøgt problemstillingen idet en naturlig tanke ville være, at naturligvis holder forældrene den anden underrettet om, hvor man tager hen på ferie med de fælles børn.

Hvis man nu imidlertid gerne vil genere den anden forælder, er der rigtig gode muligheder for at føre dette ud i livet. Således som Statsforvaltningen anvender og tolker reglerne er det således:

  1. Ved fælles forældremyndighed har den anden forælder ingen underretningspligt om, hvor han eller hun opholder sig med børnene i udlandet/indenlands.
  2. Er der eneforældremyndighed, gælder der helt andre regler. Ved rejser inden for EU skal der senest 1 uge før rejsen gives oplysninger om rejsemål, transportform og kontaktadresse eller telefonnummer. Går rejsen uden for EU skal varslingen gives senest 2 uger før.

Min holdning er, at Statsforvaltningen burde ændre disse regler, og skabe en ordning, der afskar den dårlige moral og mangel på etik, i stedet for at skabe grobund for udbredelse af manglende samarbejde. Nogle forældre kan fint finde ud af det, men de ”hadefulde” bør hjælpes lidt på vej i den rigtige retning.