Skilsmisse

Umiddelbar skilsmisse

Ægtepar, som er enige om, at de ønsker skilsmisse, kan fra 1. juli 2013 springe separationsperioden over og blive skilt straks.

Efter ægteskabslovens hidtidige udformning, var ægtefæller, der ikke enedes om skilsmisse, tvunget til et års separation, før skilsmisse kunne gennemføres. Ægtepar, som var enige om skilsmisse, skulle trods enigheden igennem et seks måneders separationsforløb. Kun når der forelå en skilsmissegrund som fx utroskab i ægteskabet, var der mulighed for umiddelbar skilsmisse.

Videre adgang til umiddelbar skilsmisse

Retsvirkningerne af en umiddelbar skilsmisse er de samme som retsvirkningerne af en skilsmisse foretaget efter en længere separationsperiode.

Fra den 1. juli 2013 er der i ægteskabsloven åbnet op for, at ikke kun ægteskaber, hvor der foreligger en skilsmissegrund, kan opløses uden separation. For fremtiden vil ægtefæller, som er enige om at opløse ægteskabet, kunne undgå de hidtidige seks måneders separation og opløse ægteskabet straks. Også for par, som er uenige om skilsmisse, forkortes separationsperioden, så den bliver seks måneder i stedet for et år.

Retsvirkningerne af en umiddelbar skilsmisse er de samme som retsvirkningerne af en skilsmisse foretaget efter en længere separationsperiode. Der er dog den væsentlige forskel, at der ved umiddelbar skilsmisse ikke er krav om samlivsophør. Ægtefæller, som foretager en umiddelbar skilsmisse efter de nye regler, har mulighed for at fortsætte samlivet som ugifte samlevende i modsætning til separerede ægtefæller, som skal ophæve samlivet for at opretholde separationen. Er ægtefællerne separerede skal samlivet blot genoptages, hvis de ønsker, at ægteskabets retsvirkninger på ny skal træde i kraft, idet separationen ikke bevirker ægteskabets endelige ophør.

Hvis man har gennemført en umiddelbar skilsmisse og ønsker at sikre hinanden, kræver det indgåelse af ægteskab eller oprettelse af testamente, hvis man vil genskabe parternes tidligere retsstilling. Det vil sige, at når man foretager en umiddelbar skilsmisse, hvor arveret og formuefællesskab falder bort mellem ægtefællerne, så kræver det mere end en genoptagelse af samlivet at få arveret og formuefællesskab tilbage mellem parterne.

Hvis man har gennemført en umiddelbar skilsmisse og ønsker at sikre hinanden, kræver det indgåelse af ægteskab eller oprettelse af testamente, hvis man vil genskabe parternes tidligere retsstilling.

Adgangen til umiddelbar skilsmisse gør det nemt og bekvemt at gennemføre en skilsmisse, men det er vigtigt at være opmærksom på de risici, som kan være forbundet med en hurtig beslutning. Nogle parforhold kommer til at fungere igen, og samlivet fortsættes eller genoptages. De juridiske retsvirkninger af skilsmissen skænkes måske ikke en tanke, førend den ene ægtefælle falder bort og konsekvensen af den manglende arveret viser sig. Arveretten og formuefællesskabet retableres ikke automatisk efter en skilsmisse, selv om parterne igen danner par og måske aldrig ophævede samlivet.

Subsidiær skattehæftelse og forsørgelsespligt

Nogle ægtepar kan have til hensigt at vælge en umiddelbar skilsmisse med henblik på at blive fri for den subsidiære hæftelse, som ægtefæller har for partnerens skatterestancer til det offentlige. Sådanne restancer hæfter man som ugift samlevende ikke for.

Nogle ægtepar kan have til hensigt at vælge en umiddelbar skilsmisse med henblik på at blive fri for den subsidiære hæftelse, som ægtefæller har for partnerens skatterestancer til det offentlige. Sådanne restancer hæfter man som ugift samlevende ikke for. Vælger et ægtepar denne løsning, er det dog vigtigt at overveje, om man vil sikre hinanden gennem oprettelse af testamente for på den måde at opveje ”ulemperne” ved ikke at være gift.

Ligeledes foreligger der ikke nogen offentligretlig forsøgerpligt mellem ugifte samlevende. Der er en offentlig forsøgerpligt mellem gifte, denne forsøgerpligt kan have økonomisk betydning for ægtefæller, hvor den ene part er på kontakt hjælp og den anden arbejder.

Tjener den ene ægtefælle penge nok til at forsørge sin ægtefælle, er den arbejdsløse ikke berettiget til kontanthjælp.

Har du spørgsmål til artiklen eller emnet, kan du kontakte din Ret&Råd advokat idag.