kapitalselskaber kan nu lovligt låne penge til sine kapitalejere og ledelse

Ulovlige aktionærlån - presset er lettet … sådan da!

Siden 1. januar 2017 har det været muligt for kapitalselskaber at låne penge til sine kapitalejere og ledelse – noget som fandt sted også før 2017, men som altså var ulovligt. Med de nye regler er presset lettet, og danske kapitalselskaber er dermed blevet ligestillet med øvrige landes kapitalselskaber i EU. De skatteretlige regler er dog ikke ændret.

Skrevet af Lars Thurø MøllerRet&Råd Slagelse

Nye regler har siden 1. januar 2017 gjort det lovligt for kapitalselskaber at låne penge til sine kapitalejere og ledelse.

Aktionærlån var den tidligere betegnelse for det, der nu hedder kapitalejerlån, og som ret så ofte gav anmærkninger i et selskabs revisionspåtegning om, at der var ydet et ulovligt aktionærlån.

Nu kan et kapitalselskab med overskydende likviditet yde lån til direktøren eller kapitalejeren, og dermed opnå en forrentning, hvilket kan være et godt alternativ til Bankens negative renter i det nuværende marked. Samtidig kan lånet falde på et tørt sted hos kapitalejer eller ledelse.

Lovændring har ikke ændret på de skatteretlige regler

Dermed er danske kapitalselskaber også blevet ligestillet med øvrige landes kapitalselskaber i EU, hvilket giver dem en længe savnet konkurrencemæssig fordel.

Men nu vokser træerne på den anden side som bekendt ikke ind i himlen, og et kapitalselskab skal ved udlån til ledelse eller kapitalejer sikre sig, at lånet og eventuel skat af lånet kan rummes inden for kapitalselskabets frie reserver og dermed ikke bringe kreditorer og øvrige kapitalejere i risiko.

Der er heller ikke valgfrihed omkring vilkårene, da udlånet skal ske på sædvanlige markedsvilkår.

Lovændringen har ikke ændret på de skatteretlige regler vedrørende kapitalejerlån, og en kapitalejer, der låner penge i sit kapitalselskab skal fortsat betale skat af lånet som udbytte, hvis kapitalejer vel at mærke ejer mere end 50 % af kapitalen eller stemmerne i kapitalselskabet. Andre kapitalejere, der låner penge af kapitalelselskabet skal ikke betale skat af lånet. Er der tale om lån til kapitalselskabets ledelse betragtes det som en aflønning, der medfører beskatning på op til 56,5 %. Kapitalselskabet kan samtidig få fradrag for omkostningen.

Er der før 1. januar 2017 ydet et ulovligt kapitalejerlån er der mulighed for selskabsretlig lovliggørelse, hvis det sker i perioden fra 1. januar 2017 og frem til udløbet af fristen for indsendelse af den årsrapport, som selskabet skal indsende til Erhvervsstyrelsen i 2017. Lovliggørelse sker ved beslutning om opretholdelse af det eksisterende kapitalejerlån, og i øvrigt skal de samme betingelser som ved ydelse af lån efter 1. januar 2017 være opfyldt i forhold til bl.a. frie reserver og markedsvilkår.

Hvis du vil vide mere om de nye regler for kapitalejerlån, så kontakt Lars Thurø Møller på telefon 58 56 61 15 eller på e-mail ltm@ret-raad.dk.