Dine efterladte får udbetalt et engangsbeløb fra ATP, når du afgår ved døden.

Udbetaling af ATP ved dødsfald

Dine efterladte får udbetalt et engangsbeløb fra ATP, når du afgår ved døden.

Beløbet er almindeligvis kr. 50.000,00, dog med gradvis nedsættelse efter fyldte 66. år.

Ved udbetaling bliver der trukket 40 % af beløbet i afgift til Staten.

Førhen blev éngangsbeløbet alene automatisk udbetalt til din ægtefælle og dine eventuelle børn under 21 år, mens din samlever skulle være noteret hos ATP for at modtage udbetaling.

Dette er med en lovændring, der trådte i kraft den 15/5 2013 ændret således, at éngangsbeløbet automatisk bliver udbetalt til ægtefælle, eventuelle børn under 21 år samt samlever under forudsætning af, at du og din samlever ved dødsfaldet har fælles bopæl, og kunne indgå ægteskab/registreret partnerskab med hinanden.

Derudover skal jeres samliv forud for dødsfaldet have bestået i mindst 2 år.

Du kan læse mere om udbetaling fra ATP ved at klikke her eller på ATP´s hjemmeside.

Kontakt 

Spørgsmål vedrørende Testamente og arv kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Anne Kjærhus Mortensen, Ret&Råd Århus C og Randers.