Emner:
Hjemfaldspligt

Til de cirka 1500 ejere i Storkøbenhavn og omegnskommuner

Pas på ved jeres frikøb på jeres matrikler af de tinglyste hjemfaldspligter (tilbagekøbsklausuler) efter den 1/4/2017 og i fremtiden.

Frikøbsordningen blev indført 15/2/1996 af Københavns Kommune, der efter fast, forudsigelig og forudberegnelig administrativ praksis, beregnede frikøbstilbud ud fra SKAT's ejendomsvurderinger. 

I over 20 år, indtil den 1/4/2017, kunne berørte ejere med føje indrette sig i tillid hertil og disponere ud fra beregningsgrundlaget. 

Ejerne kunne efter samme beregningsgrundlag vælge kun at udskyde datoer for kommunens tilbagekøbsret. 

Jo tættere tidspunktet for tilbagekøb kommer, fx nu 2020, jo dyrere bliver frikøb, og jo billigere kan kommunen overtage matriklerne i henhold til tilbagekøbsklausulerne. 

Men efter den 1/4/2017 skal de cirka 1500 ejeres frikøbsbeløb - uvarslet - beregnes ud fra ejendommens reelle markedspris - som om frikøb var sket. Det fastslår vurderingsloven. 

Efter den 1. april 2017 skal de cirka 1500 ejeres frikøbsbeløb, uvarslet, beregnes ud fra ejendommens reelle markedspris. 

Eksempelvis har en af Steen Petersens klienter, Elna Christoffersen, modtaget en regning på 1,6 millioner kroner grundet stigning i frikøbsprisen. Det viser blot, hvor meget opsparing er mistet for husejerne i Københavns Kommune - helt uden varsel.

Markedspris på endnu ikke frikøbte ejendomme fastsættes derfor efter 1/4/2017, som om de tinglyste tilbagekøbsdeklarationer reelt var aflyst af tingbogen og dermed helt ude af verdenen. 

De berørte ejere skal også nu forlods betale kommunens ensidigt valgte ejendomsmægler og valuar for en vurdering og kommunens efterfølgende fremsendelse af tilbud på frikøb til ejerne. 

Se min blog om Kommunens hemmeligholdte vedtagelser i Økonomiudvalget den 30/3/2017 og om de uvarslede og byrdefulde ændringer her på hjemmesiden.

De ejendomme, som har tinglyst tilbagekøbsklausul til udløb i fx årene 2020, 2030, 2050 og 2086, omfatter ejendomme, beliggende i navnlig følgende kommuner:

  • Ballerup
  • Brøndby
  • Frederiksberg
  • Gladsaxe
  • Glostrup
  • Herlev
  • Hvidovre
  • København og omegn
  • Roskilde
  • Rødovre

Du kan se i tingbogen, om der netop på din ejendom er tinglyst disse belastende og byrdefulde tilbagekøbsklausuler. 

Har du ikke frikøbt eller udskudt tidspunkt for kommunale tilbagekøb, bør du søge juridisk rådgivning hos en erfaren advokat. 

Vil du melde dig sammen med andre ejere til at få konkret rådgivning og gøre fælles sag mod bl.a. Københavns Kommune, er du meget velkommen til at kontakte den erfarne og slagkraftige advokat (H) Steen Petersen, hvis klienter også er kommet i økonomisk klemme på grund af ovennævnte kommunale sagsforløb. 

Fælles sag gør stærk. 

Fælles sag gør stærk. 

Steen Petersen er i forvejen langt nede i sagernes substans, herunder som advokat i lignende tinglysnings og frikøbssager, fx A/B Grøndalsvænge, og i form af konkret rådgivning om salg og køb af fast ejendomme med - ofte 100 årige - tinglyste tilbagekøbsklausuler. 

Steen Petersen er antagelig til møde i Borgerrepræsentationen den 27/4/17 kl. 17.30, holder løbende klientmøder siden 1/4/2017 samt er til møde med Københavns Kommune i uge 18. 

Steen strukturerer pt. bl.a. 35 siders oversigt over ikke-frikøbte ejendomme incl. udskydelser af hjemfaldspligten. Hver side indeholder ca. 43 matrikelnumre. Se Københavns Kommunes oversigt over ikke frikøbte ejendomme med hjemfaldspligt HER.

Se orienteringsnotat vedr. arbejdet med tilbagekøbsrettigheder i udenbys almene boligafdelinger HER.

Læs Forhandlingerne i Borgerrepræsentationen om indførelse af frikøbsordning 15.2.1996 HER.

Læs note fra Ankestyrelsen om Steen Petersens henvendelse pr. 03/07/2017 HER.

Kontakt Steen på mobil 21 72 17 82 og på mail stp@ret-raad.dk. Se Steens profil HER og hans artikler HER.