Syg i din ferie? Måske har du ret til erstatningsferie

Hvis du bliver syg efter, at du er gået på ferie.

Bliver du syg efter, at du er gået på ferie, kan du ifølge ferieloven få erstatningsferie, hvis du har optjent 25 dages ferie.

Bliver du syg i din ferie, har du optjent 25 dages ferie og kan du fremvise lægelig dokumentation herfor, har du ret til erstatningsferie efter 5 sygedage under ferie i ferieåret.

En lønmodtager, der har optjent mindre end 25 dages ferie, har ret til erstatningsferie efter en forholdsmæssigt færre antal sygedage.
Lønmodtageren opnår ret til erstatningsferie fra den dag, hvor lønmodtageren meddeler sygdommen til arbejdsgiveren, medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende.

Når en lønmodtager har krav på erstatningsferie og fortsat er syg, har lønmodtageren herefter krav på løn under sygdom.
Når lønmodtageren bliver rask, skal vedkommende som udgangspunkt møde på arbejde igen. Dette gælder, selv om lønmodtageren bliver rask indenfor den periode, hvor denne skulle have afholdt ferie.

Lønmodtageren kan dog vælge at holde resten af den planlagte ferie i forlængelse af sin raskmelding. Lønmodtageren skal derfor ved raskmeldingen oplyse om restferien ønskes afholdt.

Erstatningsferien skal som udgangspunkt holdes inden for samme ferieår, men er medarbejderen ikke i stand til at afholde ferien, kan vedkommende i stedet for vælge at få ferien udbetalt eller få ferien overført til det følgende ferieår.

En lønmodtager der bliver syg inden den pågældende har påbegyndt sin ferie er fortsat i lovens forstand forhindret i at tiltræde sin ferie. Det er ikke afgørende om sygdommen hindrer feriens rekreative udbytte men blot, at ferien gør medarbejderen uarbejdsdygtig.
Indlæggelse på hospital sidestilles med sygdom uanset om der alene er tale om undersøgelse.

Den nuværende ferielov trådte i kraft i 2012. Indtil 2012 var ferieloven udformet således, at en lønmodtager der blev syg inden den pågældende gik på ferie havde krav på erstatningsferie.

Blev lønmodtageren syg efter, at være gået på ferie, havde lønmodtageren ikke krav på erstatningsferie.
Efter, at ferieloven blev ændret med virkning fra den 1.maj 2012 fremgår det af lovens § 13 stk. 3, at en lønmodtager har krav på erstatningsferie hvis lønmodtageren har optjent 25 dages ferie.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Ansættelse og arbejde kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat

Artiklen er oprindeligt bragt d. 12-08-2014