Syg i din ferie - Har du ret til erstatningsferie?

Er du blevet syg på din ferie, og har du optjent 25 dages ferie, så har du som lønmodtager krav på erstatningsferie. Læs reglerne for erstatningsferie her – herunder reglerne for syge- og raskmelding.

Ferieloven blev ændret med virkning fra den 1.maj 2012 således, at man som lønmodtager har krav på erstatningsferie, hvis man efter at være gået på ferie bliver syg.

Frem til lovændringen i 2012 var ferieloven udformet således, at en lønmodtager der blev syg, inden den pågældende gik på ferie, havde krav på erstatningsferie.

Blev lønmodtageren syg efter at være gået på ferie, havde lønmodtageren ikke krav på erstatningsferie.

Efter at ferieloven blev ændret med virkning fra den 1.maj 2012 fremgår det af lovens § 13 stk. 3, at en lønmodtager har krav på erstatningsferie, hvis lønmodtageren har optjent 25 dages ferie.

Efter 5 sygedage

Bliver lønmodtageren syg, har den pågældende mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie efter 5 sygedage under ferie i ferieåret.

En lønmodtager, der har optjent mindre end 25 dages ferie, har ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage.

Lønmodtageren opnår ret til erstatningsferie fra den dag, hvor lønmodtageren meddeler sygdommen til arbejdsgiveren, medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende.

Når en lønmodtager har krav på erstatningsferie og fortsat er syg, har lønmodtageren herefter krav på løn under sygdom.

Når lønmodtageren bliver rask, skal lønmodtageren som udgangspunkt møde på arbejde igen. Dette gælder, selv om lønmodtageren bliver rask inden for den periode, hvor lønmodtageren skulle have afholdt ferie. Lønmodtageren kan dog vælge, at holde resten af den planlagte ferie i forlængelse af sin raskmelding. Lønmodtageren skal derfor ved raskmeldingen oplyse om restferien ønskes afholdt.

En lønmodtager der bliver syg inden den pågældende har påbegyndt sin ferie er fortsat i lovens forstand forhindret i, at tiltræde sin ferie. Det er ikke afgørende om sygdommen hindrer feriens rekreative udbytte men blot, at ferien gør medarbejderen uarbejdsdygtig.

Indlæggelse på hospital sidestilles med sygdom uanset om der alene er tale om undersøgelse.

Har du spørgsmål til artiklen eller juridiske spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Claus Witt, Ret&Råd Haderslev på tlf. 73 52 27 07 eller cw@ret-raad.dk