Sprøjtemidler i private haver

Sprøjtemidler i private haver

Som udgangspunkt er de fleste nok enige i, at man som haveejer, der kun bruger sin have til fritidsfornøjelser, ikke bør anvende ukrudtsmidler eller andre kemiske stoffer i haven.

Hvis brugen af ukrudtsmidler eller insektgifte ikke kan undgås, bør man under alle omstændigheder orientere sig om, hvilke midler der lovligt kan anvendes. Uhensigtsmæssige sprøjtemidler bliver løbende udfaset, så det kan sagtens være, at ukrudts-/sprøjtemidler der er købt sidste sommer, ikke længere må anvendes.

Hvilke midler der må anvendes, fremgår af Miljø- og fødevareministeriets database.

Under alle omstændigheder er det forbudt at købe bekæmpelsesmidler (sprøjtemidler og biocider) i udlandet og indføre dem til Danmark. Alle bekæmpelsesmidler der er godkendt til brug i Danmark, har altid en dansk etiket og en dansk brugsanvisning. Der skal også stå på etiketten, at produktet er omfattet af miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og der skal være anført et registreringsnummer.

På Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside, kan man i øvrigt få mange gode praktiske råd om bekæmpelse af forskellige former for skadedyr – eksempelvis dræbersnegle, som er til stor irritation for mange haveejere.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Bolig kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat