Sommerferiesamvær kræver planlægning

Feriesamvær kræver planlægning

Når sommerferien står for døren, er det for de fleste - både børn og voksne - et tiltrængt åndehul i en travl hverdag. For børn, der ikke bor sammen med begge sine forældre, er det vigtigt, at sommerferiesamvær i god tid er planlagt, så barnet er klar over, hvornår det skal være hos mor, og hvornår det skal være hos far.

Langt de fleste forældre har en fast ordning for, hvorledes sommerferiesamværet skal planlægges. Enten ud fra en fast ordning eller ud fra en aftale om, at man skiftes til at ønske hvert andet år, hvilke uger man vil holde sommerferie med barnet. I de tilfælde giver feriesamværet ikke de store udfordringer.

Problemet opstår, hvis forældrene ikke kan blive enige om at aftale sommerferiesamværet. I de tilfælde, kan det være nødvendigt at inddrage Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen kan træffe afgørelse om sommerferiesamværet.

Retningslinjer for sommerferiesamvær

Sommerferiesamværet skal naturligvis afpasses efter, hvad der er bedst for barnet, og skal altså afspejle barnets alder, behov og den almindelige samværsordning i øvrigt.

Ved større børn fastsættes sommeferiesamværet ofte til 2-3 uger, som enten placeres samlet eller med 2 sammenhængende uger og 1 uge på et andet tidspunkt.

For de mindre børn kan 2 ugers sammenhængende ferie blive for meget og betyde, at ugerne må placeres enkeltvist hen over sommeferieperioden.

For de helt små børn kan 1 uges ferie være for længe at være væk fra bopælsforælderen, og der kan blive tale om at fastsætte sommerferiesamvær som forlænget weekendsamvær.

Hvis forældrene ikke kan blive enige om at aftale sommerferiesamvær, er det den forælder, der ønsker sommerferiesamværet fastsat, der skal kontakte Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen indkalder forældrene til et møde, hvor man i første omgang vil forsøge om der kan findes en løsning i enighed. Hvis forældrene ikke kan enes om en løsning, kan Statsforvaltningen træffe en afgørelse om, hvordan sommerferiesamværet skal fastsættes.

Kontakt Statsforvaltningen i god tid

Hvis man har brug for Statsforvaltningens hjælp til fastlæggelse af sommerferiesamvær, er det vigtigt at rette henvendelse til Statsforvaltningen i god tid inden sommerferien, for at Statsforvaltningen kan nå at indkalde til møde og indhente de oplysninger, der skal bruges for at træffe en afgørelse - eksempelvis holde en samtale med barnet.

Manglende udlevering af barnet til eller fra ferie

Selvom der er indgået en aftale, eller der foreligger en afgørelse fra Statsforvaltningen om samvær, kan man komme ud for den situation, at den ene forælder ikke vil udlevere barnet til samvær eller ikke vil aflevere barnet efter endt samvær. I disse situationer skal man kontakte fogedretten.

Vær dog opmærksom på, at fogedretten kun kan træffe afgørelse om udlevering/tilbagelevering af et barn, hvis der foreligger en skriftlig aftale eller en afgørelse fra Statsforvaltningen, og hvis det i aftalen/afgørelsen udtrykkeligt står, at aftalen/afgørelsen kan tvangsfuldbyrdes, dvs. gennemtvinges ved fogedrettens hjælp.

Læs mere om familierådgivning af en familieadvokat