Nyt forslag skilsmisser

Socialdemokraternes forslag om at ændre på måden at behandle skilsmisse på – er det en god eller dårlig idé?

Socialdemokraterne har netop forslået, at man reviderer hele den processuelle side af en skilsmisse. Det er en rigtig god ide, hvis du spørger mig.

Lad mig komme med et eksempel:

Det er således ikke ualmindeligt, at sagerne varer mellem 5 og 10 måneder. Og hvor skal Sille være i den tid??

Peter og Pernille skal skilles. De er uenige om, hvor deres datter Sille skal bo, og hvor meget de hver skal have hende.

Sagen begynder derfor i Statsforvaltningen. Efter noget ventetid 1-2 måneder, kommer Peter og Pernille til møde – men de kan ikke enes om bopælen på mødet. Den sendes derfor videre fra Statsforvaltningen til retten. Det er forskelligt fra domstol til domstol, hvor længe det varer, inden sagen kommer for. Det afhænger også af, om sagerne ankes, men 6 måneders ventetid er ikke ualmindeligt.

Retten beslutter, at Sille skal bo hos Peter, men Retten kan ikke beslutte hvor meget Sille skal være hos hver af parterne. Derfor skal sagen tilbage i Statsforvaltningen, hvor der ofte igen går 2 måneder, inden samværet er afgjort. Den afgørelse, kan så indbringes for Ankestyrelsen.

Det er således ikke ualmindeligt, at sagerne varer mellem 5 og 10 måneder. Og hvor skal Sille være i den tid??

Sager kan forliges med de rette konflikthåndteringsværktøjer

Vi ved, at mange sager kan forliges, hvis der bruges de rigtige konflikthåndteringsværktøjer. En regulær mediation vil ofte kunne løsne op for en løsning. Det har man gode erfaringer med i fx Australien. Det vil gøre sagen hurtigere – men det vil erfaringsmæssigt også give nogle løsninger der er holdbare, og i sær nogle løsninger, hvor børnene trives, fordi deres forældre ikke slås.

De sager, der ikke ville kunne løses ved mediation, ville profitere af, at alle dele af sagen kunne behandles ved domstolene. Det vil spare tid, og sagen vil ikke skulle frem og tilbage mellem forskelige forvaltninger.

Det er dog vigtigt, at en sådan enstrenget løsning forbliver i domstolssystemet. Det handler om retssikkerhed, og om at den svageste ikke skal kunne overroules af den stærkeste.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Skilsmisse i øvrigt kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Anne Broksø, Ret&Råd København