Boligbelåning

Slut med at belåne boligen 100%

Den 1. november 2015 træder en ny bekendtgørelse i kraft som får betydning for fremtidige boligkøbere. Bekendtgørelsen omhandler god skik for finansielle virksomheder. Tidligere har de fleste nye købere finansieret deres nye bolig ved at optage et kreditforeningslån på 80% af boligens pris og et banklån på de sidste 20%, hvor banken har fået pant i boligen for boliglånet. Dermed er boligen belånt med 100%.

Kun 95% af købesummen kan finansieres ved belåning

Fra 1. november er det slut med at få boligen belånt med 100%. De nye regler betyder, at køber selv skal skaffe 5% af købesummen, således at det alene er de 95% af købesummen som bliver finansieret ved belåning i boligen.

Ifølge bekendtgørelsen er pengeinstitutterne forpligtet til at sikre at kunderne erlægger en passende udbetaling af købesummen, og ifølge vejledningen til bekendtgørelsen svarer en passende andel af udbetalingen til 5% af købesummen.

De 5% fremgår således ikke direkte af selve bekendtgørelsen.

Den nye bekendtgørelse omhandler god skik for finansielle virksomheder, og det er således bankerne og den finansielle sektor som skal overholde bekendtgørelsen.

Hvis du overvejer at købe en ny bolig, skal du derfor sørge for at få rådgivning i god tid inden købet, så du er sikker på at have finansieringen på plads.

Det fremgår af vejledningen, at pengeinstitutterne ikke pålægges at sikre, at køberen rent faktisk selv har opsparet de 5%.

En dør på klem …

Som køber er det således ikke helt umuligt at få finansieret hele købet, idet reglerne ikke er til hinder for at man kan finde et andet pengeinstitut eller finansiel partner, som vil finansiere de sidste 5%, dog uden sikkerhed.

Sådan som den nye bekendtgørelse er formuleret, betyder det formentlig også, at boligkøbere, forud for beslutningen om købet kan optage en kassekredit i banken, eller benytte en allerede etableret kassekredit til de sidste 5%.

Pengeinstitutterne må dog ikke tilbyde at belåne ejendommen med 95% og tilbyde en nyoprettet kassekredit til de sidste 5%.

Boligkøbere skal dog ikke frygte bøder eller lignende, hvis de har lånt hele købesummen, idet bekendtgørelsen alene pålægger de finansielle virksomheder en pligt til at overholde bekendtgørelsen.

Såfremt de finansielle virksomheder ikke overholder bekendtgørelsen, vil de få et påbud om at ændre praksis, og i sidste ende en bøde, hvis de ikke overholder reglerne.

Førstegangskøbere kan komme i klemme

Den nye bekendtgørelse kan dog få stor betydning for de dyrere ejendomme, eller ejendomme i de mest attraktive områder, idet bekendtgørelsen reelt betyder, at køberne skal have en noget større egenfinansiering end de tidligere har haft behov for.

Køber man en bolig til f.eks. 2,5 mio. skal man således selv fremskaffe 125.000,00, og dette kan blive et problem for mange førstegangskøbere, og for de købere som har solgt deres tidligere bolig uden at få et provenu med, som kan bruges til udbetaling i den nye bolig.

Skal du købe bolig efter 1. november anbefales du at søge rådgivning inden købet, eller sikre dig med et advokatforbehold, så du ikke risikerer at have købt en bolig, som du ikke kan få finansieret.

Hos Ret&Råd Advokater er der advokater som har stor erfaring med bolighandler. 

Kontakt din lokale Ret&Råd advokat, som kan få dig trygt igennem din bolighandel.