Hvis du ejer bolig i Spanien skal du have nyt testamente

Skat i Spanien

Mange klienter overvejer at flytte ud af Danmark og bosætte sig permanent i Spanien. De bedste argumenter handler om livskvalitet - mere lys og varme og bedre generel sundhed. Nogle overvejer om det kan betale sig økonomisk at flytte.

Skrevet af advokat Carme Pérez Cot, Ret&Råd Glostrup, Ballerup, Greve

Selskabsskat – spansk selskab

Den spanske selskabsskat er 25% af selskabets resultat (se artikel 29 i den spanske selskabsskattelov (27/2014/27.nov)). Dette gælder aktieselskaber og hvad der svarer til danske anpartsselskaber. 

Til sammenligning er selskabsskatten i Danmark i 2020 22%.

Indkomstskat 

Hvis man er fastboende i Spanien – ”residente” kalder man det i Spanien – skal man betale skat af hele sin indkomst - også af indkomst fra Danmark. 

Man kan ikke sige præcist, hvad man skal betale i skat. Personskatten varierer afhængigt af: 

  • Om det er lønindkomst, pension indkomst eller kapitalindkomst 
  • Hvilken provins og kommune man bor i 

Eksemplet nedenfor tager udgangspunkt i indbyggere i Madrid. 

Beskatningsgrundlag

Fra

Betales de første

De resterende

Stat skat

Skat Madrid

Total

0,00 €

0,00 €

12.450,00 €

9,50 %

9,50%

19,00%

12.450,00 €

1.182,75 €

7.750,00 €

12,00%

12,00%

24,00%

20.200,00 €

2.112,75 €

15.000,00 €

15,00%

15,00%

30,00%

35.200,00 €

4.362,75 €

24.800,00 €

18,50%

18,50%

37,00%

60.000,00 €

8.950,75 €

Frem

22,50%

22,50%

45,00%

Se lov 35/2006 af 28 november IRPF-loven, der giver hjemlen til indkomstbeskatningen i Spanien. 

Afgifter gør det dyrere at leve i Danmark

I Danmark er det forskelligt, hvad vi betaler i skat af indkomst. Helt overordnet kan man sige: Har man en indtægt på 400.000 kr. om året, betaler man 37 % i skat. Tjener man 600.000 kr. betaler man 56,5 i skat. Der er en række variabler afhængigt af hvilken kommune man bor i mv. Derudover betaler vi en lang række afgifter. 

Det er min opfattelse, efter selv at have boet i Spanien, at fødevarer er ca. 20% billigere. Biler er en del billigere, men brændstof koster det samme. Det er en hel del billigere at spise på restaurant i Spanien og boligudgifterne er lavere i Spanien end i Danmark. 

Kan det betale sig at flytte til Spanien?

Man kan ikke svare generelt på spørgsmålet. Man må kigge på den konkrete person og se på hvilke indtægter man har og hvor de kommer fra, før man kan sige om det kan betale sig. 

Rådgiv dig hos en advokat

Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve har rådgivet om spanske retsforhold i 30 år.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for juridisk rådgivning i øvrigt, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Carme Pérez Cot, Ret&Råd Glostrup på mail: cpc@ret-raad.dk eller tlf.: +45 46 30 46 72

Artiklen er oprindeligt udgivet den 22. august 2016