Skal børnene arve sommerhuset, og hvordan værdiansætter vi?

Skal sommerhuset overdrages til børnene?

Går du med overvejelser om at overdrage dit sommerhus til dine børn? Mange vælger i levende live at overdrage sommerhuset til børnene - ofte til den offentlige vurdering minus 15 %- og typisk også således, at købesummen erlægges med et gældsbrev som eventuelt løbende nedskrives via årlige gaver. Ønsket med konstruktionen er dels at overdrage sommerhuset billigt til næste generation, dels at spare afgift.

Overdragelse til offentlig vurdering +/- 15 %

Bestemmelsen om, at en ejendom kan overdrages til seneste offentlige vurdering +/- 15 % fremgår af værdiansættelsescirkulæret fra 1982. Cirkulæret omhandler dels de situationer, hvor en ejendom overdrages til børnene i levende live, dels hvor overdragelsen sker ved ejerens død.

Det har i mange år været en udbredt opfattelse, at man altid - både i levende live og ved død - kunne være sikker på SKATS godkendelse, når man overdragede fast ejendom til børnene i henhold til den offentlige vurdering minus 15 %.

I forhold til overdragelse i forbindelse med død er der imidlertid blevet sået tvivl om denne opfattelse ved Højesterets afgørelse af 8. marts 2016.

Højesterets afgørelse - kan ejendommen overdrages til offentlig vurdering +/- 15 %?

SKAT fik i sagen medhold i, at der i dødsboet kunne udmeldes en sagkyndig til at vurdere de to faste ejendomme, uanset at ejendommene i dødsboet var udlagt til arvingen inden for grænsen i værdiansættelsescirkulæret. Højesteret fandt således ikke, at arvingen havde et retskrav på at anvende den offentlige vurdering +/- 15 %. Dog blev det lagt til grund, at der skulle være særlige omstændigheder herfor.

Sagen var netop særlig i den forstand, at den arving, der havde fået udlagt ejendommene samtidig hermed, bl.a. havde afgivet et delvist arveafkald, der kunne tyde på, at arvingerne internt var enige om, at ejendommene havde en væsentlig højere værdi.

Kontakt

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Testamente og arv kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Anne Kjærhus Mortensen, Ret&Råd Århus C og Randers

Du kan også downloade vores brochure om arv, gave & testamente.