Selvstændig eller freelancer

Er du som selvstændig eller freelancer ramt af coronakrisen?

Der er hjælp at hente i form af en midlertidig kompensationsordning for den lille selvstændige og freelancere. Kompensationen gælder fra den 9. marts og frem til den 9. juni 2020.

Skrevet af advokat Wivi H. Larsen, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve

Vær opmærksom på, at de hjælpepakker, som omtales i artiklerne, alle er udfaset senest med udgangen af august 2020. I stedet har folketinget vedtaget en række stimuli-initiativer såsom førtidig udbetaling af danskernes feriepenge.

Den 19. marts 2020 blev det besluttet at give en midlertidig kompensation til selvstændige og freelancere, der oplever mere end 30% nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19.

Regeringen og folketingets partier har 18. april indgået en aftale om at forlænge ordningen til og med den 8. juli 2020. Der kan søges fra midt maj, og der kan fra den dato også søges af virksomheder med op til 25 fuldtidsansatte. Endelig vejledning udarbejdes samtidig med, at der åbnes for ansøgning. 

Indtil da gælder disse regler:

Kompensationen fra staten er 75% af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned svarende til satserne i lønkompensationsordningen for funktionærer aftalt med arbejdsmarkedets parter i trepartsaftalen. Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Det vil også være muligt at få støtte fra ordningen for selvstændige uden CVR-nr., som har oplevet et fald i B-indkomsten på 30% eller mere. Den selvstændige kan i så fald få dækket 75% af B-indkomsttabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte. Og det er et krav, at omsætningen tidligere har været over 15.000 kr. pr. måned i snit.

Eksempel: Håndværksmesteren

En selvstændig håndværksmester forventer et månedligt omsætningstab på 40.000 kr. i perioden fra 20. marts til 20. maj som følge af corona-virus. Den gennemsnit-lige månedlige omsætning for håndværksmesterens selskab var i regnskabsåret 2019 på 100.000 kr. Omsætningstabet svarer dermed til 40%.

Med kompensationsordningen får håndværksmesteren derfor 23.000 kr. i kompensation fra staten pr. måned frem til 20. maj, svarende til den maksimale månedlige kompensation. Den selvstændige håndværksmester får på den måde bedre mulighed for at opretholde sit forsørgelsesgrundlag i den ekstraordinære situation.

Overvejer I at søge om kompensation? 

Vil I søge, skal I logge jer ind på dette link https://indberet.virk.dk/ og lave indberetningen. I kan gøre det selv, eller jeres advokat eller revisor kan hjælpe jer med det.

I kan læse mere om ordningen her

Ret&Råd er klar til at rådgive

Ret&Råds erhvervsadvokater sidder klar til at hjælpe virksomhederne i denne svære situation. Vi kan hjælpe med at regne på, om det kan betale sig at gøre brug af den midlertidige lønkompensation. Vi kan også hjælpe med andre spørgsmål vedrørende håndteringen af de ansatte, betalingsaftaler, udfordringer med eksisterende kontrakter, spørgsmål i forbindelse med manglende leverancer, aftaler med banken osv.

Ring eller skriv til din lokale erhvervsadvokat for et godt råd og en uforpligtende vurdering af din sag.

Denne artikel er skrevet af Wivi H. Larsen ved Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve. Wivi kan kontaktes på tlf. +45 46 30 46 79 eller mail whl@ret-raad.dk.

Læs alle vores artikler om de nye erhvervs- og jobrettede tiltag på grund af coronakrisen her.