Samværsaftale

Ved separation, skilsmisse og samlivsophævelse indgås typisk samværsaftale - Aftalen vedrører forældrenes ret til samvær med de fælles børn, og kan indgås uden at Statsforvaltningen inddrages.

Mange samværsaftaler bliver, efter vores erfaringer, indgået af forældrene allerede på tidspunktet for samlivsophævelsen, hvilket én eller begge parter ofte fortryder efterfølgende, og derefter forsøger at få ændret samværsaftalen.

Begrundelsen er som regel, at aftalen var mest fair for begge forældre. Det kan skyldes omstændighederne eller dårlig samvittighed at forældrene glemmer at samværsaftalen skal tilgodese børnene mest muligt – ikke forældrene.

Ændring af samværsaftaler

Mange er i den tro, at aftalen altid kan ændres. Det er imidlertid ikke tilfældet.

Hvis der kan opnås enighed mellem forældrene om en ændring af samværet, kan samværsaftalen naturligvis ændres. Kan der ikke opnås enighed, er det nødvendigt at anmode statsforvaltningen om at træffe afgørelse om en ændring af aftalen.

En ændring af samværsaftalen kræver imidlertid en væsentlig ændring vedrørende børnenes forhold, og Statsforvaltningen er kun forpligtet til at behandle en anmodning om ændring af samværet, hvis der kan dokumenteres en sådan væsenlig ændring.

Det er den forælder, der ønsker samværsaftalen ændret, der skal godtgøre, at der foreligger væsentlige forandrede forhold.

Væsentligt forandrede forhold

Børnenes alder og udvikling kan være en væsentlig forandring, idet børnenes behov ændrer sig med alderen.

Derudover udgør børnenes mistrivsel en væsentlig forandring - dog skal det kunne godtgøres, eksempelvis ved indhentelse af udtalelse fra skole, klub eller institution. Det forhold, at børnene ikke møder i skole, institution eller lignende udgør også en væsentlig ændring.

Også børnenes egne ønsker om en ændring af samværet kan være væsentlig, men skal vurderes i forhold til barnets alder.

Anbefaling

Henset til de betydelige udfordringer det byder på, at skulle ændre en allerede indgået samværsaftale, er det vores udtrykkelige anbefaling, at man er varsom med at indgå sådanne, uden at få belyst konsekvenserne ved aftalen.

Både ved indgåelsen af samværsaftalen og ved ønsket om at ændre en eksisterende aftale, bør det overvejes at antage advokatbistand.