Skal din ægteskabssag eller børnesag i Familieretten?

Skal din ægteskabssag eller børnesag i Familieretten?

Den 1. april 2019 er Statsforvaltningen fortid og vi kan i stedet se frem til et Familieretshus og en Familieretsdomstol - Familieretten. Hvordan bliver det afgjort, hvor din sag om skilsmisse eller samvær ender?

Skrevet af advokat Henriette Lyhne, Ret&Råd Randers og Århus C

Har du brug for hjælp? Kom i kontakt med din nærmeste familieadvokat

Som en konsekvens af det nye familieretssystem vil der også ske væsentlige ændringer i sagsbehandlingen af skilsmisser og børnesager, idet nogle sager afgøres af en dommer i Familieretten og andre af sagsbehandlere i Familieretshuset.

Familieretshuset skal visitere din sag, altså afgøre om din sag er en enkel sag, en mindre enkel sag eller en kompleks sag. Familieretshuset vurderer karakteren af din sag bl.a. ud fra dine svar på spørgeskemaet, som du skal udfylde ved henvendelse til Familieretshuset. I børnesager bliver du bl.a. spurgt, om der har været vold, psykisk vold, misbrug, konflikt, omsorgssvigt mv.

Din indledende henvendelse har betydning for hele dit sagsforløb

I det nye skilsmissesystem bliver det afgørende for din sag, at du svarer velovervejet og korrekt på alle spørgsmål. Du skal svare på omkring 20 spørgsmål digitalt ved indledning af fx en børnesag. Hvis du er i tvivl om relevansen af en oplysning eller om forståelsen af et spørgsmål, kan du søge rådgivning hos en Ret&Råd advokat. Så medbringer du din NemID, og I udfylder skemaet på advokatens kontor i stedet, hvor du kan få vejledning til lige netop din sag.

Forberedelsen af din sag starter allerede i Familieretshuset, hvor sagen allerede her tilrettelægges og der bliver indhentet vigtige oplysninger for dit videre forløb. Derfor er det vigtigt så tidligt som muligt, at du får den rette rådgivning, inden sagsbehandlingen går i gang.

Sagsfordeling

  • Nogle sager afgøres og afsluttes i Familieretshuset, nemlig de enkle, også kaldet grønne, sager, hvor parterne i er enige.
  • Andre sager vil foregå og behandles i Familieretshuset. Her vil de mindre enkle eller gule sager have størstedelen eller hele sagsbehandlingen. Det drejer sig bl.a om bidragssager, sager om hvem der skal have retten til lejligheden og samværssager.

  • Komplekse sager sendes direkte til Familieretten. Her vil disse komplekse eller røde sager have en dommer i den nye Familieret, hvor dommeren træffer afgørelse i din sag. 

Visse af de gule sager har en sådan kompleksitet, at de bliver henvist videre til at skulle afgøres af en dommer i Familieretten, imens alle andre sager afgøres af en sagsbehandler i Familieretshuset. Det er således vigtigt, at du får fremført de faktiske og juridiske argumenter overfor Familieretshuset, evt. med støtte af en advokat. Du har mulighed for at klage over en afgørelse fra Familieretshuset til Familieretten.

I de komplekse/røde sager, afholdes der et egentligt retsmøde med mulighed at fremkomme med forklaring og argumenter overfor dommeren mv. Forberedelsen af sagen sker dog forinden man kommer i Familieretten, nemlig i Familieretshuset. Derfor er det vigtigt, at komme i kontakt med din advokat så tidligt i forløbet som muligt. Tilrettelæggelsen af sagen og indhentelsen af vigtige oplysninger kan være afgørende for, hvordan advokaten kan hjælpe dig.

Søg rådgivning inden du kontakter Familieretshuset

Hos Ret&Råd Advokater har vores familieadvokater stor erfaring i at bistå i de familieretlige tvister. Vi anbefaler altid at man kontakter en advokat med speciale i familieret, hvis man har spørgsmål til sin skilsmisse eller en sag om samvær.

Artiklen er skrevet af advokat Henriette Lyhne ved Ret&Råd Advokater Randers, der kan kontaktes på hl@ret-raad.dk. Har du spørgsmål til din separation, skilsmisse eller børnesag? Find din lokale Ret&Råd advokat eller læs mere om Separation & Skilsmisse eller Børn & Samvær på vores hjemmeside.

Vil du vide mere om det nye familieretssystem? Læs artiklerne Implementering af et nyt familieretligt system eller Tvungen refleksionsperiode på 3 måneder, hvis I skal skilles? på Ret&Råd Advokaters hjemmeside.