Rykkerskrivelse og rykkergebyr

Få styr på, hvornår du kan kræve rykkergebyr og dermed få penge for det store arbejde, der ligger i at kræve penge fra dårlige betalere.

Misligholdelse

Hvis en skyldner ikke har betalt senest på forfaldsdagen (seneste rettidige betalingsdag), er skyldner i misligholdelse. Kreditor kan da rykke for betaling og samtidig opkræve et rykkergebyr på højst 100 kr.

Det er kun lovligt at tage rykkergebyr, hvis debitor har misligholdt sin aftale med kreditor.

I særlige tilfælde, er det over for erhvervsdrivende tilladt at kræve mere end 100 kr. i rykkergebyr, hvis det følger af aftale, sædvane eller særlig lov.

Formkrav?

Der gælder ikke særlige formkrav til rykkerskrivelsen. Det skal blot være en læsbar meddelelse som et brev eller en e-mail.

Ikke kreditors egne forhold

Det må ikke skyldes kreditors egne forhold, at der ikke er sket rettidig betaling.

Hvis kreditor f.eks. har skiftet kontonummer uden at oplyse debitor om det nye kontonummer, er det kreditors egen skyld, at han ikke modtager betaling rettidigt. I denne situation kan kreditor derfor ikke opkræve rykkergebyr fra debitor.

Højst tre rykkergebyrer pr. skyldig ydelse

Kreditor kan højst pålægge debitor tre rykkergebyrer pr. skyldig ydelse. Hvis debitor ikke har betalt en faktura rettidigt, kan kreditor altså i alt pålægge skyldner rykkergebyrer på 300,- kr., hvis der rykkes tre gange.

10 dage mellem hvert rykkergebyr

Der skal minimum gå 10 dage mellem hvert rykkergebyr pr. skyldig ydelse. Rykkergebyrer for manglende betaling af en faktura kan derfor f.eks. kræves d. 1/7 2014, d. 10/7 2014 og d. 20/7 2014.

Afdragsordning

Hvor debitor betaler til kreditor efter en afdragsordning og f.eks. ikke betaler afdraget for juli måned 2014, men i stedet indbetaler afdrag d. 5/8 2014, kan kreditor ikke anse indbetalingen for juli måneds afdrag.

Kreditor skal derimod anse indbetalingen for august måneds afdrag.

I praksis betyder det, at kreditor kun kan kræve tre rykkergebyrer i juli og ikke også tre rykkergebyrer i august, da debitor allerede har betalt det skyldige afdrag for august.

Vi anbefaler, at du overlader inkassoarbejdet til Advokatfirmaet Ret&Råd Hillerød, så du kan fokusere på at skabe vækst i din virksomhed, imens vi sikrer dig penge for dit udførte arbejde.

 

}