Emner:

Rykkergebyrer på parkeringsbøder

Vestre Landsret har afsagt dom i en sag om et rykkergebyr for manglende rettidig indbetaling af en parkeringsbøde, hvor modtageren af bøden gjorde gældende, at han ikke var klar over, at han havde fået bøden.
Landsretten har for nylig afgjort, at P-selskaberne ikke må pålægge p-afgiften rykkergebyr, hvis de ikke kan bevise, at bilisten har modtaget p-bøden.

Dette grunder i, at placeringen af p-bøden på et girokort i forruden ikke rummer samme sikkerhed for, at meddelelsen når frem til bilisten, som det er tilfældet ved fremsendelse af et brev.

Det er efter gældende ret derfor ikke tilladt at pålægge et rykkergebyr, hvis ikke modtageren først får en påmindelse om den oprindelige afgift, et såkaldt ”påkrav”.

Ifølge Landsretten udgør selve p-bøden ikke et sådant påkrav, og p-selskaberne kan derfor ikke opkræve rykkergebyr allerede i det første brev, som de sender til modtageren af bøden.

Europark A/S har anket dommen, og Procesbevillingsnævnet har netop givet tilladelse til, at sagen føres til Højesteret.