Dommervagten

Retternes håndtering af coronavirus

De lokale retter og domstole holder i øjeblikket lukket. Få et overblik over, hvordan de private retssager bliver ramt af coronakrisen.

Skrevet af advokat Anne Kjærhus Mortensen, Ret&Råd Århus C og Ret&Råd Randers

De danske domstole har i forbindelse med spredningen af coronavirus iværksat et nødberedskab fra fredag den 13. marts og foreløbigt to uger frem til den 27. marts. Nødberedskabet er sat i værk for at varetage de mest kritiske opgaver, som ikke kan udsættes og er en reaktion på udmeldingerne fra myndighederne i forhold til begrænsningen af smitten af coronavirus.  

Hvilke sagstyper bliver ramt?

De opgaver der pt. varetages af domstolene er de kritiske opgaver som ikke kan udsættes. Der er tale om sager, der er særligt indgribende eller som er bundet af særlige frister. Nogle eksempler kunne være grundlovsforhør og sager om varetægtsfængsling, hvor hensynet til den varetægtsfængslede tilsiger, at sagen ikke kan udsættes. Derudover er der også tale om særligt hastende konkurssager samt tinglysningssager.

Men det er i forhold til alle sagstyper en konkret vurdering, hvorvidt sagen kan eller ikke kan udsættes.

Men det er i forhold til alle sagstyper en konkret vurdering, hvorvidt sagen kan eller ikke kan udsættes.

Dette betyder også, at der er sager som domstolene under nødberedskabet ikke kan behandle. Der er blandet tale om hovedforhandlinger i nogle straffe- og civilsager, fogedsager samt notarforretninger.

Det er i alle tilfælde op til de enkelte retter at tilrettelægge arbejdet og dermed op til den enkelte ret at vurdere, hvilke sager der skal behandles under nødberedskabet.

Holder Familieretshuset åbent?

Familieretshuset har også, i forlængelse af myndighedernes anbefalinger, vedtaget at de foreløbig ikke afholder møder med borgerne. De arbejder dog stadig videre med den skriftlige sagsbehandling i det omfang det er muligt.

Der bliver ved Familieretshuset foretaget en visitering af alle indkomne sager, således at de mest kritiske sager, hvor det vurderes, at der er en aktuel og akut risiko for barnets trivsel og sikkerhed, bliver behandlet inden for kort tid.

Vil du læse mere om de juridiske aspekter ved coronakrisen? Vi har samlet alle vores corona-artikler her, og samlingen bliver løbende opdateret.