Advokat

Fri proces til bopæls- og forældremyndighedssager

Ved du hvornår du har mulighed for at få fri proces til bopæls- og forældremyndighedssager? Denne artikel hjælper dig på vej.

Fri proces

Din ret til fri proces til en forældremyndighedssag eller bopælssag afhænger af dine indkomstforhold. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, er du altid berettiget til fri proces til en forældremyndigheds- eller bopælssag, som verserer ved byretten. 

Ankesag for landsretten

Hvis du har vundet sagen i byretten, får du uden videre fri proces til sagen i landsretten, forudsat at de økonomiske betingelser for fri proces stadig er opfyldt. Har du derimod tabt sagen i byretten, så skal du ansøge civilstyrelsen om fri proces til ankesagen. Ved vurderingen af, om du kan få fri proces, tillægges det betydning, om der er udsigt til at vinde sagen. 

Hvordan søger du fri proces?

Allerede ved sagens behandling i Familieretshuset kan du anmode om fri proces. Herefter skal du indlevere økonomiske oplysninger til retten. Som udgangspunkt skal du indlevere din årsopgørelse for forrige indkomstår. Ved vurderingen indgår endvidere hvor mange børn, der har bopæl hos dig. Den anden forælders indtægt indgå ikke ved vurderingen, uanset om I stadig er samlevende. 

Hvad dækker fri proces?

Du får dækket alle dine advokatomkostninger forbundet med retssagen fra det tidspunkt, hvor sagen er sendt til Retten. Advokatens rejseudgifter er ikke omfattet af fri proces og skal betales af dig. Rådgivning vedrørende samvær er ikke omfattet af fri proces.

Advokater er forpligtet til at oplyse om muligheden for at opnå fri proces. Advokater er derimod ikke forpligtet til at påtage sig sager med fri proces.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Børn og samvær eller Skilsmisse kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Dorte Bytoft, Ret&Råd København.

Læs også brochuren Samvær & forældremyndighed og Separation & skilsmisse