Retshjælp eller fri proces til bopæls- og forældremyndighedssager

Ved du hvornår du har mulighed for at få fri proces eller retshjælp til bopæls- og forældremyndighedssager? Denne artikel hjælper dig på vej.

Fri proces

Hvor vidt du kan få fri proces eller retshjælp til en forældremyndighedssag eller bopælssag afhænger af dine indkomstforhold. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, er du altid berettiget til fri proces til en forældremyndigheds- eller bopælssag, som verserer ved byretten. 

Retshjælp

Enkelte forsikringsselskaber giver retshjælp til dækning af advokatudgifter i forbindelse med retssager om bopæl. Det følger af forsikringsselskabernes praksis, at der ikke som udgangspunkt er dækning for advokatomkostninger til bopælssager. Hvis forsikringsselskabet giver retshjælp til sagen i byretten, dækker den også advokatudgifterne til ankesagen i landsretten, forudsat at du har fået medhold i byretten. 

Ankesag for landsretten

Hvis du har vundet sagen i byretten, får du uden videre fri proces eller retshjælp til sagen i landsretten, forudsat at de økonomiske betingelser for fri proces stadig er opfyldt. Har du derimod tabt sagen i byretten, så skal du ansøge civilstyrelsen om fri proces til ankesagen. Ved vurderingen af, om du kan få fri proces, tillægges det afgørende betydning, om der er udsigt til at vinde sagen. Det er som udgangspunkt ikke muligt at opnå retshjælp til en ankesag, som er tabt i byretten. Enkelte forsikringsselskaber dækker dog efterfølgende, hvis du faktisk vinder sagen i landsretten.

Hvordan søger du fri proces og retshjælp?

Allerede ved sagens behandling i Statsforvaltningen kan du anmode om fri proces. Herefter skal du indlevere økonomiske oplysninger til retten. Som hovedregel skal du indlevere din årsopgørelse for forrige indkomstår. Ved vurderingen indgår endvidere hvor mange børn, der har bopæl hos dig. Den anden forælders indtægt indgå ikke ved vurderingen, uanset om I stadig er samlevende. 

Retshjælp skal ansøges af din advokat. Du kan således ikke selv ansøge forsikringsselskabet om retshjælp. 

Hvad dækker fri proces og retshjælp?

Du får dækket alle dine advokatomkostninger forbundet med retssagen fra det tidspunkt, hvor sagen er sendt til Retten. Ved retshjælp er der en selvrisiko på typisk 10% minimum kr. 2.500, som du selv skal betale. Rådgivning vedrørende samvær er ikke omfattet af fri proces eller retshjælp.

Advokater er forpligtet til at oplyse om muligheden for at opnå fri proces eller retshjælp. Advokater er derimod ikke forpligtet til at påtage sig sagen med fri proces eller retshjælp.

Har du spørgsmål til artiklen eller brug for hjælp? Kontakt din Ret&Råd Advokat idag.